Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy Chomutov, Hornická 4387.

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Chomutov logo 

24.05.2022

Dravci a sovy na školním hřišti

Dravci a sovy na školním hřišti

17. května 2022 jsme na školním hřišti zhlédli výukový program: Dravci a sovy. Děti se zábavnou formou dozvěděly mnoho zajímavostí o životě dravců a sov.

Detail

19.05.2022

Soutěž VZP - Oživíme Česko

Soutěž VZP - Oživíme Česko

-

Detail

30.03.2022

EDUbus pomohl vzdělávat žáky i učitele

EDUbus pomohl vzdělávat žáky i učitele

V pondělí 28. 3. 2022 zaparkoval před Základní školou Hornickou v Chomutově EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy, která je jediná svého druhu v České republice.

Detail

27.03.2022

Sdílení dobré praxe v nově zrekonstruovaném bazénu na ZŠ Hornická

Sdílení dobré praxe v nově zrekonstruovaném bazénu na ZŠ Hornická

Ve středu 23. března 2022 si chomutovští učitelé Tv si prohlubovali znalosti v didaktice plavání.

Detail

Aktuální informace

25.05.2022

QR kód

Žádost o spolupráci Nejvyššího kontrolního úřadu ČR

Žádáme tímto o vyplnění dotazníku v co nejkratším čase: • všechny učitele naší školy; • rodiče žáků 4. a 8. ročníků. Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do 31. 5. 2022 včetně.

Detail

10.05.2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 pro děti uprchlíků

Зарахування дітей-біженців до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік відбудеться в наступну дату: Середа, 8 червня 2022 р. з 8:00 до 14:00.

Detail

11.03.2022

INFORMACE - ZMĚNA NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

Detail

07.03.2022

Výběrové řízení na pozici učitele matematiky, fyziky a informatiky

ZŠ Chomutov, Hornická 4387 přijme do pracovního poměru učitele matematiky, fyziky a informatiky s odbornou kvalifikací získanou vysokoškolským vzděláním studiem v akreditovaném magisterském studijním programu.

Detail

09.02.2022

Nařízení karantény třídy/skupiny žáků

8. A od 14. - 16. 2. 2022* 2. B od 12. - 15. 2. 2022* 7. C od 11. - 16. 2. 2022* 3. B od 11. - 15. 2. 2022* 1. A od 11. - 14. 2. 2022* 6. A od 10. - 12. 2. 2022 → prodloužení do 15. 2. 2022* 9. A od 10. - 12. 2. 2022*

Detail

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo