Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Na stránkách zřizovatele http://www.chomutov-mesto.cz/cz/zs-chomutov-hornicka-4387 najdete dokumenty o hospodaření školy - rozpočet, rozpočtové výhledy, rozpočtová opatření.

Základní škola Chomutov, Hornická 4387, dále jen základní škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje při vedení dokumentace základní školy. Na základní školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k8dvbbn, e-mailem na adrese mach@7zscv.cz nebo poštou na adrese Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na základní školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na základní školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  Základní školu Chomutov, Hornická 4387 je Mgr. David KUHN, tel.: 474 637 478, e-mail:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz.