Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

4. - 10. 3. 2024 jarní prázdniny

20. 3. 2024 Den otevřených dveří - PUTOVÁNÍ S S HORNÍČKEM nejen s budoucími žáky školy, od 16:00 - 18:00 hod.

Koordinátor inkluze

Mgr. Nadja Patočková Dis.

E-mail: inkluze@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kancelář č. 27

Kontaktní hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00

Koordinátor inkluze koordinuje, poskytuje:
  • Koordinuje přípravu, vlastní realizaci i hodnocení plánů individuální podpory i individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) tak, aby stanovené cíle skutečně maximální měrou rozvíjely potenciál každého dítěte;
  •  přináší nové přístupy;
  •  vyhledává zdroje informací;
  •  poskytuje poradenskou pomoc, je nositelem pozitivního přístupu k inkluzi;
  • koordinuje doučování a dalších podpůrných služeb školy, u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka koordinace aktivit zaměřených na rozvoj jejich jazykových kompetencí;
  • podporu kariérového poradenství pro žáky, koordinuje spolupráci se SŠ;
  • podporu komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků.

Sponzoři a partneři