Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Koordinátor inkluze

Mgr. Nadja Patočková

E-mail: http://inkluze@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kancelář č. 27

Kontaktní hodiny: každý den od 14:00 – 16:00 hodin, nejlépe po emailové dohodě si domluvte s paní koordinátorkou inkluze termín.

Koordinátor inkluze koordinuje, poskytuje:
  • Koordinuje přípravu, vlastní realizaci i hodnocení plánů individuální podpory i individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) tak, aby stanovené cíle skutečně maximální měrou rozvíjely potenciál každého dítěte;
  •  přináší nové přístupy;
  •  vyhledává zdroje informací;
  •  poskytuje poradenskou pomoc, je nositelem pozitivního přístupu k inkluzi;
  • koordinuje doučování a dalších podpůrných služeb školy, u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka koordinace aktivit zaměřených na rozvoj jejich jazykových kompetencí;
  • podporu kariérového poradenství pro žáky, koordinuje spolupráci se SŠ;
  • podporu komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků.

Sponzoři a partneři