Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Úřední deska

Úření hodiny v době hlavních prázdnin:

pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hod.

Pozn. Dodatečné vyzvednutí vysvědčení - ve všední dny v kanceláři školy č. 3.

  • Do našeho kolektivu hledáme speciálního pedagoga na 0, 5 úvazek s nástupem od 1. 3. 2022, který splňuje kvalifikační požadavky dle zákona 563/2004 Sb., z. o pedag. pracovnících, více ZDE.

Dne 12. 9. 2022

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

  • Základní škola Chomutov, Hornická 4387 přijme do pracovního poměru učitele: matematiky, fyziky, informatiky, českého jazyka, , výtvarné výchovy, tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej, s odbornou kvalifikací získanou vysokoškolským vzděláním studiem v akreditovaném magisterském studijním programu. 

Dne 6. 6. 2022

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Na stránkách zřizovatele https://mesto.chomutov.cz/zakladni-skola-chomutov-hornicka-4387-0 najdete dokumenty o hospodaření školy - rozpočet, rozpočtové výhledy, rozpočtová opatření.

Základní škola Chomutov, Hornická 4387, dále jen základní škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje při vedení dokumentace základní školy. Na základní školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k8dvbbn, e-mailem na adrese mach@7zscv.cz nebo poštou na adrese Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na základní školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na základní školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  Základní školu Chomutov, Hornická 4387 je Mgr. David KUHN, tel.: 474 637 478, e-mail:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz.

Sponzoři a partneři