Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Zveřejnění výsledů zápisu do 1. tříd od 9. 5. 2023 u hl. vchodu školy a web. str. školy!

Úřední deska

  • Základní škola Chomutov, Hornická 4387 přijme do pracovního poměru učitele: matematiky, fyziky, informatiky, českého jazyka, , výtvarné výchovy, tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej, s odbornou kvalifikací získanou vysokoškolským vzděláním studiem v akreditovaném magisterském studijním programu. 

Dne 6. 6. 2022

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Na stránkách zřizovatele https://mesto.chomutov.cz/zakladni-skola-chomutov-hornicka-4387-0 najdete dokumenty o hospodaření školy - rozpočet, rozpočtové výhledy, rozpočtová opatření.

Základní škola Chomutov, Hornická 4387, dále jen základní škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje při vedení dokumentace základní školy. Na základní školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k8dvbbn, e-mailem na adrese mach@7zscv.cz nebo poštou na adrese Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na základní školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na základní školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  Základní školu Chomutov, Hornická 4387 je Mgr. David KUHN, tel.: 474 637 478, e-mail:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz.

Sponzoři a partneři