Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Výukové portály

I.stupeň

Anglický jazyk

II.stupeň

Český jazyk

Matematika

Videa Isibalo (spíš pro SŠ)

Anglický jazyk

Fyzika

Zeměpis

Chemie

Chemie 8. ročník – procvičování učiva

Chemie 9. ročník – procvičování učiva

Německý jazyk

  • www.ctedu.cz (tipy pro rodiče, žáky i učitele), krátká videa – Mitzi a Maus

Výchova ke zdraví

Příprava na přijímací zkoušky

Sponzoři a partneři