Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

6. - 10. 4. 2023 Velikonoční prázdniny

Školní jídelna

Sdělení rodičům

Výdej oběda 30. 6. 2022 Vysvědčení  10 hodin - 12 hodin.

 1. Včasné odhlášení, přihlášení oběda na 30. 6. 2022 - vysvědčení , nejpozději odhlášky – přihlášky však do 27. 6. 2022, na  pozdější změny nebude brát zřetel /ukončení objednávek surovin, uzávěrka/

 2. Strávníkům, kteří mají platby přes BÚ inkasem bude 20. 8. 2022 stržena platba na září 2022, jestliže nebude již v novém školním roce navštěvovat ZŠ nebo nemáte zájem o stravu, prosím včas nahlásit u vedoucí ŠJ / vhodné do 30. 6. 2022, nejdéle do 15. 9. 2022, aby mohla být platba vrácena / a zrušit povolení k inkasu v bance. Strava bude načtena od 1. 9. 2022

 3. Od září 2022 dojde k navýšení cen stravného, nezapomeňte navýšit zálohy v bance

 • Kategorie  3 - 6 let             24 Kč
 • Kategorie 7 - 10 let            28 Kč
 • Kategorie 11 – 14 let          32 Kč
 • Kategorie 15 a více let        40 Kč

Cena čipu   121 Kč

 1. Stravné na září můžete zakoupit od 23. 8. 2022, 8 – 12 hodin,  prosíme o včasné zajištění stravy !! / první školní den bude mnoho lidí /

Vedoucí školní jídelny

Fleková Pavlína


NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ www.strava.cz  

NESLOUŽÍ K PLACENÍ STRAVY JAKO ON-LINE SLUŽBA, VŽDY NEJDŘÍVE STRAVA MUSÍ BÝT ZAPLACENA.

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V součastnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednat obědy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Po registraci strávníků a pro objednávání obědů přes internet postupujte podle následujích pokynů:

 1. Žáci obdrží od své třídní učitelky přihlašovací údaje.

Číslo zařízení = jídelna – naše škola 4184

Uživatel – příjmení, jméno – bez diakritiky dohromady např. novakpetr

Heslo – každý žák obdrží své, po prvním přihlášení si sám změní

 

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy

Potvrzení objednávky

Nedostatečná výše konta

Neodebraná strava

Měsíční přehled

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.


Objednávání stravy

 1. Objednávání stravy na přes internet na stránkách WWW.STRAVA.CZ nebo stáhnout přes chytrý mobilní telefon aplikaci STRAVA.CZ

 2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku ZAŘÍZENÍ. Toto číslo jste obdrželi od svých dětí

 3. Vyplňte a potvrďte položky UŽIVATEL a HESLO, které jste obdrželi od dětí

 4. Pro objednání stravy potvrďte položku OBJEDNÁVKY. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek, změny nutno uložit potvrzením položky ODESLAT

 5. Stravu můžete přihlašovat vždy do 14 hodin předešlého dne. Příklad: Změny na pondělí nejpozději pátek do 14 hod., na úterý nejpozději v pondělí di 14 hod.

 6. Ze systému se odhlašuje potvrzením položky ODHLÁŠENÍ

 7. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz


Pozor změna!

Platby přes bankovní účet pouze povolení k inkasu.

Žádáme rodiče, aby pro platby stravného zřídili ve své bance povolení k inkasu.

Tímto žádáme i rodiče, kteří mají zřízený trvalý příkaz, aby strvalý příkaz zrušili a povolili souhlas k inkasu a nahlásili číslo účtu, z kterého budou platby strhávány.

POKYNY K PLATBÁM BANKOVNÍM ÚČTEM - POVOLENÍ K INKASU

Postup 

Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna.

Rodiče zajistí 

 • V bance, která vede váš účet, povolení k inkasu, číslo účtu školy 6139441/0100 
 • platby budou odepisovány z vašeho účtu vždy ke 20. dni měsíci, vždy na následující měsíc – např. v lednu na únor. 
 • platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. v lednu vaříme 21 dní × cena za oběd podle kategorie strávníka 
 • pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu, stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž musíte zakoupit stravné v hotovosti                                                                              

Odhlašování stravy

Obědy je možné odhlašovat a přihlašovat den předem nejdéle do 13.30 hodin a to

Oběd na pondělí je možno odhlásit nebo přihlásit ještě v pondělí ráno, nejpozději do 8 hodin a to osobně   nebo   telefonicky.

Školní jídelna

SmartClass Student

SmartClass Teacher

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Sponzoři a partneři