Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

6. - 10. 4. 2023 Velikonoční prázdniny

Speciální pedagog

Mgr. Iva Nepokojová

Zaměření: žáci s SVP

E-mail: specialnipedagog@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kacelář č. 27

Kontaktní hodiny: úterý   11:00 - 12:00

Mgr. Klára Zálupská

Zaměření: nadaní žáci

E-mail: specialnipedagog2@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kacelář č. 27

Kontaktní hodiny: úterý  11:00 - 12:00

Školní speciální pedagog:

  • vykonává činnosti depistážní (screeningové), konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční;
  • spolupracuje a komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci, se ŠPZ, tak se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami;
  • podílí na vytváření koncepce školních poradenských služeb a z toho plynoucích programů – prevence, péče o selhávající žáky, péče o nadané a žáky cizince, krizový plán v případě násilných činů v prostředí školy atd.;

Sponzoři a partneři