Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Školní psycholog

Mgr. Elena Lazarevská

E-mail: psycholog@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kacelář č. 27

Kontaktní hodiny: středa od 14:00 – 17:00, každý čtvrtek od 7:30 – 16:00 nejlépe po emailové dohodě si domluvte s paní psycholožkou termín.

Psycholog poskytuje, provádí:
  • krizovou intervenci a plní také velmi důležitou úlohu v nastavení a udržení zdravého klimatu celé školy i jednotlivých tříd;
  • základní psychologickou diagnostiku žáků;
  • prevenci a intervenci v oblasti náročného chování žáků;
  • individuální konzultaci s žáky, podporu jejich studijní motivace;
  • intervence zaměřenou na podporu pozornosti žáků a snížení deficitů dílčích funkcí (vnímání, paměť);
  • podpora žáků při adaptaci na školní prostředí a v sociálním začlenění;
  • psychologické poradenství pro pedagogické pracovníky i pro zákonné zástupce žáků.

Sponzoři a partneři