Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Zveřejnění výsledů zápisu do 1. tříd od 9. 5. 2023 u hl. vchodu školy a web. str. školy!

Školní psycholog

Mgr. Elena Lazarevská

E-mail: psycholog@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kacelář č. 27

Kontaktní hodiny: čtvrtek  11:00 – 12:00

Psycholog poskytuje, provádí:
  • krizovou intervenci a plní také velmi důležitou úlohu v nastavení a udržení zdravého klimatu celé školy i jednotlivých tříd;
  • základní psychologickou diagnostiku žáků;
  • prevenci a intervenci v oblasti náročného chování žáků;
  • individuální konzultaci s žáky, podporu jejich studijní motivace;
  • intervence zaměřenou na podporu pozornosti žáků a snížení deficitů dílčích funkcí (vnímání, paměť);
  • podpora žáků při adaptaci na školní prostředí a v sociálním začlenění;
  • psychologické poradenství pro pedagogické pracovníky i pro zákonné zástupce žáků.

Sponzoři a partneři