Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

31. 5. 2024 Projektový den - Den dětí

Základní škola

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387   Chomutov logo 

Naše škola se nachází v městské čtvrti Horní Ves v Hornické ulici. Byla postavena v roce 1973 a slavnostně uvedena do provozu 1.9.1973. Prvním ředitelem byl pan František Vítek, který školu vedl do roku 1987.

Škola byla postavena jako typizovaná pavilónová škola Brno – Lesná. Ve čtyřech propojených pavilonech jsou umístěny oba stupně základní školy, školní družina s malou tělocvičnou, jídelna, velká tělocvična a školní bazén.

V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a byla zřízena k 1.1.1993 jako příspěvková organizace. Škola se od svého založení v roce 1973 profiluje jako sportovní se zaměřením na lední hokej. Výuka ledního hokeje probíhá od 1. do 9. ročníku. Oficiální sportovní třídy byly na škole zřízeny se souhlasem MŠMT ČR v roce 1999.

Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost", ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žákům je k dispozici řada odborných pracoven. Velký zájem je o výuku informatiky, která probíhá ve dvou moderně vybavených učebnách informatiky. Všechny počítače jsou propojeny bezdrátovou sítí a jsou připojeny pomocí metropolitní sítě k internetu. Dále žáci využívají pracovnu fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, dvě tělocvičny a školní bazén, cvičnou kuchyňku, dílky a školní knihovnu. Díky městskému projektu byla v roce 2018 nově vybodována chemická laboratoř a nová jazyková učebna. Na škole byly instalovány nové datové sítě připojené k novému serveru. Ve všech prostorách školy je k dispozici wi-fi signál

V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat řadu kroužků – zájmových útvarů, které pořádáme ve spolupráci s Domečkem (tvořivá dramatiky, keramika, dovedné ruce, angličtina, informatika, sportovní hry, plavání a další). Řada učitelů se individuálně věnuje žákům se specifickými vývojovými poruchami v učení.

Školní družina je žákům k dispozici od 5:30 do 17:00 hodin každý vyučovací den. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, kde k evidenci strávníků používáme počítačový program s čipy místo stravenek.

Další aktuální informace najdete v jednotlivých nabídkách MENU na našich www stránkách.

1. září 2020

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo

Základní škola

https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+Chomutov,+Hornick%C3%A1+4387/@50.4666048,13.4034844,3a,75y,213.61h,88.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZtIMlVAvACq76-u0Itn1Lvf2dyjwx_GYPrY2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp

Ukázka školy

google mapy

Školní časopis ke stažení: Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024

Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024 (časopis)

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Projekt I OP JAK

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

SmartClass Student

SmartClass Teacher

Sponzoři a partneři