Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Zkrácené vyučování v pátek 27. ledna 2023 - volby. Viz Aktuality.

Organizace a průběh zápisu

Další informace k zápisu

  • Do 30 dnů od zápisu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu školy z Hornické ulice a na webových stránkách školy (www.7zscv.cz). Škola přijme při zápisu tolik dětí, aby nebyla překročena kapacita školy. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě. 
  • Jestliže Vaše dítě nebude ke vzdělávání na naši školu přijato, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude oznámeno v písemné podobě.

Sponzoři a partneři