Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Organizace a průběh zápisu

Další informace k zápisu

  • Do 30 dnů od zápisu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Nahlížení do tohoto spisu je umožněno 5. 5. 2023 od 8.00 do 15.00 hod. v kanceláři ředitelky školy.
  • V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí dětí mimo školský obvod losem.
  • Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu školy z Hornické ulice a na webových stránkách školy (www.7zscv.cz). Škola přijme při zápisu tolik dětí, aby nebyla překročena kapacita školy. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě. 
  • Jestliže Vaše dítě nebude ke vzdělávání na naši školu přijato, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude oznámeno v písemné podobě.

Sponzoři a partneři