Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Aktuální informace ŠD

Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku vyhlašuji den

29. 9. 2023 ředitelské volno.

Důvody jsou organizační a ekonomické. Zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím třídních učitelů.

V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně a zájmové zvdělávání ve školní družině.

Žáci se do školy vrátí v pondělí 2. 10. 2023.

S pozdravem Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Sponzoři a partneři