Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa od 8,00 do 12,00 hodin.
Např.: K vyzvednutí vysvědčení po 30. 6. 2024 apod.

Jednání ŠR

36. zasedání školské rady 21. 12. 2023

35. zasedání školské rady 10. 10. 2023

34. zasedání školské rady 07. 08. 2023

33. zasedání školské rady 04. 10. 2022

32. zasedání školské rady 03. 08. 2022

 

31. zasedání školské rady 14. 9. 2021

Přítomni:

 • p. Hejcmanová         
 • p. Antoňová               
 • p. Bohačiková          
 • p. Kotyzová               

Omluveni: p. Klouda, p. Vrhelová

Hosté: p. ředitelka Dudková

Program:

 1. Seznámení s výsledky voleb do ŠR

 2. Volba předsedy, místopředsedy ŠR

 3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/ 2021

 4. Diskuze

Usnesení:

Školské radě byla představena p. ředitelka ZŠ – Mgr. Ivana Dudková.

Členové školské rady byli seznámeni s výsledky voleb do školské rady.

Proběhla volba předsedy ŠR a místopředsedy ŠR. Předsedkyní ŠR byla zvolena Mgr. Z.

Hejcmanová, místopředsedkyní byla zvolena Mgr. V. Antoňová.

Členové školské rady se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Ověřila: Mgr. Hejcmanová Z.                                                                 Zapsala: Mgr. Antoňová V.


30. zasedání školské rady 5. 10. 2020

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020.

 2. Schválení úprav ve školním řádu.

Školská rada se nesešla, ale elektronicky schválila výroční zprávu za školní rok 2019/ 2020, dále schválila úpravy ve školním řádu.

Elektronický souhlas potvrdili:

Hejcmanová Zuzana, Kotyzová Petra, Klouda Martin, Bohačiková Michaela, Vrhelová Angela, Antoňová Věra 

Elektronické souhlasy jsou součástí přílohy.

Usnesení:

Členové ŠR se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020, s úpravami ve školním řádu a výroční zprávu a předložené úpravy ve školním řádu tak, jak byly oba dokumenty předloženy, schválili.

Ověřila: Mgr. Hejcmanová Z.                                                                 Zapsala: Mgr. Antoňová V.


29. zasedání školské rady 11. 2. 2020

Přítomni: p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Kotyzová, p. Vrhelová

Omluveni: p. Klouda

Program:

 1. Představení nového člena školské rady za zákonné zástupce - paní Angeliky Vrhelové
 2. Zvolení zástupce školy v konkurzní komisi za školskou radu (konkurz na ředitele školy) – člen zvolený zákonnými zástupci.

Usnesení:

Členům ŠR byla představena nová členka rady za zákonné zástupce p. A. Vrhelová.  Dále proběhla tajná volba zástupce z řad zákonných zástupců do komise pro konkurzní jednání  - volba nového p. ředitele na další období. Za zákonné zástupce byla zvolena do komise při volbě nového ředitele p. Michaela Bohačiková.


28. zasedání školské rady 10. 10. 2019

Přítomni: p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel Mach, p. Rindošová

Omluveni: p. Klouda

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019.

 2. Schválení úprav školního řádu.

 3. Ukončení činnosti p. Rindošové.

 4. Diskuze k jednotlivým bodům programu.

Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Členové ŠR se seznámili s úpravami školního řádu a tak, jak byly předloženy, tyto úpravy schválili.

Paní Rindošová ukončila činnost ve ŠR. V listopadu budou vypsány volby na doplnění ŠR z řad zákonných zástupců.

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                                      Zapsala: Mgr. Věra Antoňová


27. zasedání školské rady 2. října 2018

Přítomni:  p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Rindošová, omluvena p. Kotyzová

Host: ředitel školy V. Mach

Program: Schválení Výroční zprávy za školní rok 2017-2018.

Usnesení: Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                                      Zapsala: Mgr. Věra Antoňová

26. zasedání školské rady 19. března 2018

Program: Schválení doplnění školního řádu

Školská rada se elektronicky seznámila s doplnění školního řádu na str. 21, týkající se další povinnosti pracovníků školy. Doplnění školního řádu bylo v souvislosti s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Elektronický souhlas potvrdili: Zuzana Hejcmanová, Petra Kotyzová, Renata Rindošová, Michaela Bohačiková, Věra Antoňová

Usnesení: Členové ŠR se seznámili s doplněním školního řádu a elektronickým souhlasem ho schválili. Součástí zápisu je příloha s elektronickými souhlasy členů ŠR.

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                     Zapsala: Mgr. Věra Antoňová


25. zasedání školské rady 23.1. 2018

Přítomni:  p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Rindošová, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel V. Mach

Program:

 1. Představení nových členů školské rady

Ostatním členům byly představeny paní učitelka Mgr. Věra Antoňová a za rodiče paní Michaela Bohačiková, DiS. jako nové členky ŠR.

 1. Volba předsedy a místopředsedy

 2. Schválení jednacího řádu

Usnesení:

 1. ŠR se sešla k jednání a zvolila předsedkyní  p. Mgr. Zuzanu Hejcmanovou a místopředsedkyní p. Mgr. Věru Antoňovou.

 2. Členové ŠR se seznámili s jednacím řádem a schválili ho.

Zapsala: V. Antoňová


24. zasedání školské rady 10. 10. 2017

Přítomni: p. Jiravská, p. Hejcmanová, p. Rindošová, p. Prokešová, p. Klouda, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel V. Mach

Program:

1. Seznámení se a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

2. Seznámení se s:

                a) projekty

                b) šablonami

                c) inkluzí

                d) změnami ve školní jídelně – nový nábytek, počtem strávníků

                e) výstavbou víceúčelového hřiště, opravou příjezdové cesty na dvůr

     - diskuze k jednotlivým bodům

Usnesení:

Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Členové ŠR se seznámili s problematikou v bodech a) – e).

Zapsala: Z. Hejcmanová


23. zasedání školské rady 7. 10. 2016

Program: Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Školská rada se nesešla, ale elektronicky schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.

Elektronický souhlas potvrdili: Jiravská Alena, Kotyzová Petra, Prokešová Renata, Rindošová Renata, Hejcmanová Zuzana.

Usnesení: Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Mgr. Zuzana Hejcmanová

Základní škola

https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+Chomutov,+Hornick%C3%A1+4387/@50.4666048,13.4034844,3a,75y,213.61h,88.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZtIMlVAvACq76-u0Itn1Lvf2dyjwx_GYPrY2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp

Ukázka školy

google mapy

Školní časopis ke stažení: Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024

Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024 (časopis)

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Projekt I OP JAK

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

SmartClass Student

SmartClass Teacher

Sponzoři a partneři