Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Platby od žáků

Platby od žáků na účet školy:

bankovní účet používaný pro příjem plateb:

  • číslo účtu: 6139441/0100

U plateb na účet školy 6139441/0100 používejte, prosím, tyto variabilní symboly:

  • stravné ve školní jídelně  variabilní symbol je vystaven pro jednotlivé žáky

(v případě, že nemáte svůj variabilní symbol, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ) 

poznámka - třída, příjmení žáka  

  • školné ve školní družině  variabilní symbol   - 6020400

poznámka  - třída, příjmení žáka

Zákonný zástupce je povinen uhradit částku za za školní družinu:

za I. pololetí – do 30. 9. 2020 (úplata za 4 měsíce)

za II. pololetí – do 31. 1. 2021 (úplata za 6 měsíců)

Poplatek je možné uhradit i na celý školní rok.

pro jiné platby vám bude přidělen další variabilní symbol. (Informujte se u třídní učitelky nebo ekonomky školy.)

Sponzoři a partneři