Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  Principy sportovní přípravy v hokejových a sportovních třídách na ZŠ Hornická

(Vycházejí z dohody mezi školou a sportovním klubem Piráti a mnohaletých zkušeností ze sportovní přípravy žáků)

 

Na 1. stupni jsou takzvané hokejové třídy (běžný učební plán, hokej v rámci zájmového útvaru).

Na 2. stupni jsou oficiální sportovní statutární třídy (upravený učební plán, hokej v rámci povinného předmětu tělesná výchova).

 

1. stupeň

Sportovní příprava probíhá v rámci zájmového útvaru, který organizuje sportovní klub Piráti Chomutov.

Žáci jsou soustředěni na jedné škole v hokejové třídě proto, že se mohou společně, bez dopadů na absenci ve vyučování, účastnit společných tréninků a zápasů.

Sportovní klub zabezpečuje tréninky žáků personálně i finančně.

Žáci docházejí (dojíždějí) na tréninky ze školy (z tréninků do školy) v doprovodu osoby pověřené sportovním klubem. Škola tento doprovod (dohled) nezajišťuje. Je věcí rodičů, jak se na tomto systému dohodnou s klubem.

 

2. stupeň

Sportovní příprava probíhá v rámci povinného předmětu tělesná výchova v době vyučování. Předmět je klasifikován a je uveden na vysvědčení.

Žáci jsou soustředěni ve sportovních třídách, kde mají možnost trénovat a účastnit se mistrovských zápasů společně, aniž by to vyžadovalo zásah do vyučovacího rozvrhu.

Žáci docházejí na tréninky s vědomím rodičů bez doprovodu.

Škola zabezpečuje personálně i finančně trenéra i pronájem ledové plochy pro školní tréninky.

 

                                                                                                                                                             V Chomutově 1. září 2017                             PaedDr. Václav Mach, ředitel školy