Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

COVID 19

Užitečné dokumenty a odkazy

Vážení rodiče,

od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19.  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Karanténa třídy/skupiny žáků

Obědy budou automaticky odhlášeny po dobu nařízení karantény těm žákům, kterých se karanténa týká*. Ovšem bude-li mít někdo jiný nástup do školy po karanténě, než je uvedeno v Rozhodnutí KHS o uzavření třídy/skupiny žáků, pak je odhlášení/přihlášení obědů již v režii rodičů.

Ošetřovné (OČR) už nevystavuje škola, ale rodič → vyplněním online formuláře zde: Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).

Na portálu České správy sociálního zabezpečení naleznete veškeré informace.

Stane-li se, že vás aktuální informace o karanténě vašeho dítěte mine a ono dorazí do školy, pak ho umístíme do "Covid místnosti" a  telefonicky vás kontaktujeme, aby jste si ho neprodleně vyzvedli, případně ho s vaším souhlasem pošleme domů. Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou zůstávají ve třídě.

Po zařízení výše popsaných krocích bude zahájena distanční výuka, případně hybridní výuka (bude-li v karanténě více jak polovina třídy) podle rozvrhu distanční výuky.

Pokud máte problém s technikou, nabízí Vám škola zapůjčení notebooků, kontaktujte kancelář školy a paní sekretářka L. Pýchová se s Vámi domluví na předání počítače.

 

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Sponzoři a partneři