Chomutov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuální informace

Zobrazeno 61-90 ze 119

Povinná on-line distanční výuka pro II. stupeň

Datum: 23. 9. 2020

začne od čtvrtka 24. 9. 2020. Zde na webových stránkách v záložce COVID 19 si najděte rozvrh pro vaší třídu. V něm jsou uvedené hodiny, které budou online, zároveň sledujte Google Classroom, kam budou učitelé vkládat učební materiály.

Nošení roušek v budově školy

Datum: 18. 9. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost pro žáky 2. stupně nosit roušky i během výuky ve třídách (s výjimkou tělocviku a zpěvu).

Návod na přihlášení www.strava.cz

Datum: 17. 9. 2020

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V součastnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednat obědy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Po registraci strávníků a pro objednávání obědů přes internet postupujte podle následujích pokynů:

Nošení roušek v budově školy

Datum: 11. 9. 2020

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz zavadíme povinnost nosit roušky ve společných vnitřních prostorách budovy školy (např. chodby, toalety). Žádáme, aby děti měly 2 roušky na den, zabalené v igelitovém pytlíku. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

AKTUALIZACE ORGANIZACE 1. září 2020 prvňáčci a předškoláčci

Datum: 31. 8. 2020

PROSÍM, ČTĚTE ... PO MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ MĚSTA CHOMUTOV S KHS ÚSTECKÉHO KRAJE DNE 31. 8. 2020 DOŠLO K PŘEHODNOCENÍ ROZHODNUTÍ MĚSTA CHOMUTOV A KHS VE VĚCI SLAVNOSTNÍHO VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ A PŘEDEVŠÍM VSTUPU JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DO BUDOVY ŠKOLY.

Změna placení stravy přes bankovní účet

Datum: 31. 8. 2020

Žádáme rodiče, aby pro platby stravného zřídili ve své bance povolení k inkasu.

ORGANIZACE 1.září 2020, prvňáčci, předškoláčci, ostatní žáci naší školy

Datum: 31. 8. 2020

Vážení rodiče, v přiložených dokumentech naleznete informace pro přípravnou třídu, první třídy a ostatní žáky naší školy.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Datum: 26. 8. 2020

Přeplatky, které mají strávníci z minulého školního roku jsou načteny od 1.9.2020 do jejich výše.
Žádáme rodiče, jestliže nechtějí oběd pro své dítě na 1.9.2020, aby včas stravu odhlásili.

Vážení rodiče a žáci,

Datum: 2. 7. 2020

ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou je připraven celodenní program pro rodiny s dětmi od 10 let na letní prázdniny, viz. přiložený letáček ;)

Vyhodnocení distanční výuky

Datum: 29. 6. 2020

Vážení rodiče,
Dotazníky vyplnilo 229 respondentů, což je téměř polovina žáků naší školy a my děkujeme za zpětnou vazbu týkající se distanční výuky.

INFORMACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Datum: 18. 6. 2020

Předání vysvědčení - na naší škole 26. června 2020

Hodnocení distanční vzdělávání

Datum: 15. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
blíží se prázdniny a konec druhého pololetí tohoto netradičního školního roku. Vězte, že pro všechny z nás to byla velmi zvláštní doba, se kterou jsme se museli nějakým způsobem vypořádat.

Vyhlášení volných dní na 29. a 30. 6.

Datum: 11. 6. 2020

Ředitel školy vyhlašuje na dny 29. a 30. 6. volné dny (tzv. ředitelské volno).

INFORMACE K PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ

Datum: 4. 6. 2020

ZA ÚČELEM DOBROVOLNÝCH SOCIALIZAČNÍCH AKTIVIT, KONÁNÍ KONZULTACÍ ČI TŘÍDNICKÝCH HODIN OD 8. 6. 2020

AKTUALIZACE INFORMACÍ O OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Datum: 30. 5. 2020

Vážení rodiče, v příloze tohoto sdělení naleznete formulář čestného prohlášení nutného ke vstupu do školy + aktualizované pokyny a podmínky k obnovení provozu školy.

Škola v přírodě v Plasy – 15. - 22. 5. 2020

Datum: 28. 5. 2020

Milí rodiče a žáci, snad jste si na našich stránkách všimli dřívější informace, že Škola v přírodě Plasy, která se měla konat v termínu 15. - 22. 5. 2020, se z pochopitelných důvodů nekonala.

Upozornění pro žáky 9 tříd.

Datum: 27. 5. 2020

Žádáme žáky 9 tříd, aby chodili vracet čipy ke stravování a zároveň si vyzvedávali přeplatky.

Sdělení rodičům – přeplatky

Datum: 27. 5. 2020

Vzhledem k omezenému vstupu rodičům do prostoru školy a minimálnímu počtu žáků ve škole budou přeplatky zasílány na bankovní účet, který máte nahlášený u vedoucí školní jídelny.

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY A JEJICH PODMÍNKÁCH,

Datum: 20. 5. 2020

ŽÁCI 9. TŘÍD OD 11. 5. A ŽÁCI 1. ST. OD 25. 5. 2020

Sdělení rodičům k platbám stravného od 25. 5. 2020

Datum: 11. 5. 2020

Prosíme rodiče strávníků, kteří jsou od 25. 5. 2020 přihlášení do školní jídelny, aby si ověřili, zda mají dostatečné finanční prostředky k zajištění stravy.

Upozornění pro rodiče – přeplatky za stravné

Datum: 4. 5. 2020

Přeplatky za stravné budou zasílány bankovním převodem po uzavření školního roku k 30. 6. 2020.

Informace ministerstva školství

Datum: 4. 5. 2020

MŠMT ČR vydalo 30.4.2020 dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument máte přiložený v příloze. Naše škola k tomu v nejbližší době zveřejní konkrétní informace týkající se provozu školy, které budou vycházet z tohoto dokumentu.
Dále máte přiložené Čestné prohlášení.

Sdělení ke způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Datum: 28. 4. 2020

Ředitel školy uvádí v souladu s vyhláškou MŠMT ČR informace k hodnocení vzdělávání žáků za II. pololetí na vysvědčení.

Úplata za školní družinu

Datum: 24. 4. 2020

Úplata za školní družinu za měsíc duben a květen nebude hrazena z důvodu uzavření školy dle nařízení vlády ČR.

Oznámení o otevření přípravné třídy

Datum: 2. 4. 2020

Pro školní rok 2020/2021 otevřeme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

DOPIS RODIČŮM

Datum: 1. 4. 2020

Milí rodiče, milí žáci,
máme tři týdny karantény za sebou a je to opravdu náročné období. Jak se Vám daří?
Víme, že je obtížné učit se každý den sám, a je to těžké i pro Vaše rodiče plnit své povinnosti a ještě se s Vámi učit. Pomáhej jim, jak nejvíce můžeš, i třeba tak, že si úkoly uděláš sám či se zeptáš nejdříve spolužáka, pak p. učitele.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Datum: 1. 4. 2020

Vážení rodiče, zde máte ke stažení žádost o ošetřovné, abyste nemuseli chodit do školy pro formulář.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZŘIZOVATELE K ZÁPISU

Datum: 31. 3. 2020

ODBOR ŠKOLSTVÍ VYDAL SOUHRNNOU INFORMACI K ZÁPISŮM PRO VŠECHNY ŠKOLY V CHOMUTOVĚ.

Vážení rodiče, milí žáci, žákyně

Datum: 29. 3. 2020

od vyhlášení krizového stavu, uzavření škol, jsme v jednání s agenturami, cestovními kancelářemi, které zabezpečovaly pobyty ve škole v přírodě, výlet do Anglie.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA NAŠÍ ŠKOLE

Datum: 24. 3. 2020

V MENU jsou v položce Zápis do 1. třídy aktuální informace o průběhu letošního zápisu dětí do 1. třídy.

Zobrazeno 61-90 ze 119