Chomutov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuální informace - Organizace provozu školy od 24. května 2021

1. st a 2. st. ZŠ a přípravná třída – bez rotace, tzn. prezenčně se vzdělávají všichni žáci školy

Testování ve škole

Prezenční výuky se mohou účastnit pouze žáci s negativním výsledkem antigenního testu.

Toto antigenní testování bude probíhat 1x týdně u žáků 1. st. ZŠ i 2. st. ZŠ ve škole samotestovacím antigenním rychlotestem, výtěr z přední části nosu.

Ukázka sběru:

Žák si může přinést svůj antigenní test a provést ho ve škole. Musí se jednat o test schválený MZ ČR. (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Testování ve škole se neúčastní žáci, kteří doloží potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu, od kterého neuplynulo více než 180 dní. A dále žáci, kteří doloží, že jim byl proveden antigenní či PCR test s negativním výsledkem ve zdravotnickém zařízení v posledních 48 hodinách před nástupem do školy.

Při pozitivitě testu žáka budou kontaktováni zákonní zástupci žáka a žák co nejdříve odchází ze školy. Zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a objednává žáka na kontrolní PCR test.

Ochrana úst

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami.

Rozvrh platný od 1. 2. 2021

Výuka tělesné výchovy je nyní možná i v prostorách tělocvičen.

Skupiny na cizí jazyky – dle rozvrhu k 1. 2. 2021

Volitelné předměty – jsou z epidemiologických důvodů upraveny. Budou se všechny konat 6. vyuč. h., tzn. od 12:55 – 13:40 h. Třídní učitelé s žáky provedou rozdělení do skupin volitelných předmětů.

7. A – Informatika – Mgr. J. Hlava, Konverzace z anglického jazyka – Mgr. T. Mihalová

7. B – Pohybové a sportovní aktivity – Mgr. P. Kosnarová

8. A a 8. B – Tvorba časopisu – Mgr. Z. Hejcmanová, Domácnost – Mgr. B. Salačová, Konverzace v anglickém jazyce – Mgr. E. Bařinková

9. A a 9. B – Praktika z chemie – Mgr. J. Eichhornová, Kondiční a tělesná výchova – Mgr. L. Dudek a Hudebně dramatický seminář – Bc. H. Broumská.

Organizace prezenční výuky

Do školy mohou vstoupit pouze ty osoby, které nejeví příznaky infekčního virového onemocnění!

1. st. ZŠ

Vstup do budovy školy žáků 1. st. – v testovací dny – viz tabulka. V ostatních dnech – 7: 40.

Žáci 1. st. – 1x týdně antigenními testy - každé pondělí. Vstup v tyto časy:

Vstup do budovy školy – pondělí

7,35 hod.

7, 40 hod.

A1

2. B + 4. B

4. A + 5. C

A2

1. A + 2. A

3. B + 5. A

A3

1. B + 0. PT

3. A + 5. B

 

2. st. ZŠ

Žáci 2. st - 1x týdně antigenními testy – pondělí. Vstup v tyto časy:

Vstup do budovy školy – den testování (pondělí)

7,25 hod.

7,30 hod

Vstup do budovy školy – ostatní dny

od 7,40

od 7,40

B1

6. A + 6. C

9. A + 9. C

B2

6. B + 7. A

8. A + 8. B

B3

7. B + 7. C

9. B

 

V ostatní dny od 7,40, žáci samostatně vstupují do školy a jdou do šaten a svých tříd. Nebudeme se scházet před budovou školy. Přesto žádáme o klidné vstupování do budovy školy, ve škole se víceméně pohybovat se spolužáky své třídy.

Školní družina – od 5:30 – 17h - v odděleních dle organizace v září.

Školní jídelna - obědy nebudou automaticky přihlašovány. Je nutné, aby rodiče předem zajistili objednávku stravy na www.strava.cz (výběr jídelny: 4184) nebo emailem na vedoucí ŠJ: flekova@7zscv.cz.

 

 

 

                                                                                         Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy, 21. 5. 2021

Datum vložení: 23. 5. 2021 9:28
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2021 9:31
Autor: