Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy Chomutov, Hornická 4387.

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Chomutov logo 

04.09.2020

Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

1. září jsme v naší škole přivítali prvňáčky :)

Detail

02.07.2020

Rozloučení s devítkami

Rozloučení s devítkami

V pátek 26.6. 2020 se deváťáci rozloučili s částí svého života a zároveň přivítali novou životní etapu :)

Detail

09.03.2020

Okresní kolo chemické olympiády

Okresní kolo chemické olympiády

Na chomutovském gymnáziu se v úterý 3. března konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D.

Detail

02.03.2020

Škola zdravé 5

Škola zdravé 5

26. února proběhl na naší škole program s názvem Škola Zdravé 5. Tento program je určen malým žáčkům, aby se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování, se správným složením jídelníčku, pitným režimem a přípravou zdravé svačinky.

Detail

Aktuální informace

25.09.2020

VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Vážení rodiče, milí žáci, níže přikládám slíbené vyjádření Krajské hygienické stanice. Omlouvám se za dlouhé čekání na rozhodnutí KHS ohledně uzavření provozu II. stupně. S KHS jsem intenzivně kontaktovala každý den.

Detail

24.09.2020

Den volna stanovený ředitelem školy 2.10. 2020

Ředitelka školy vyhlašuje Den volna stanovený ředitelem školy na pátek 2. 10. 2020 dle § 24 odst. 2 z. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a to z důvodů epidemiologických – zdravotní stabilizace pedagogického sboru a z důvodů organizačních – v budově školy se budou ten den konat volby do zastupitelstva Ústeckého kraje a docházelo by k mísení osob. Žádáme Vás o pochopení této náročné situace. Výuka v celé škole začne opět od pondělí 5. 10. 2020.

Detail

23.09.2020

Povinná distanční výuka pro II. stupeň

začne od čtvrtka 24. 9. 2020. Zde na webových stránkách v záložce COVID 19 si najděte rozvrh pro vaší třídu. V něm jsou uvedené hodiny, které budou online, zároveň sledujte Google Classroom, kam budou učitelé vkládat učební materiály.

Detail

18.09.2020

Nošení roušek v budově školy

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost pro žáky 2. stupně nosit roušky i během výuky ve třídách (s výjimkou tělocviku a zpěvu).

Detail

17.09.2020

Návod na přihlášení www.strava.cz

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V součastnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednat obědy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Po registraci strávníků a pro objednávání obědů přes internet postupujte podle následujích pokynů:

Detail

11.09.2020

Nošení roušek v budově školy

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz zavadíme povinnost nosit roušky ve společných vnitřních prostorách budovy školy (např. chodby, toalety). Žádáme, aby děti měly 2 roušky na den, zabalené v igelitovém pytlíku. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

Detail

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo