Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy Chomutov, Hornická 4387.

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Chomutov logo 

22.10.2020

Beseda s Městskou policií

Beseda s Městskou policií

Začátkem října navštívili třídy našich druháčků policisté z Městské policie v Chomutově, aby s dětmi besedovali.

Detail

11.10.2020

Návštěva dětského oddělení knihovny

Návštěva dětského oddělení knihovny

Na konci září se naši druháčci vypravili do dětského oddělení knihovny v SKKS v Chomutově.

Detail

11.10.2020

Škola v přírodě – Lites Borovice

Škola v přírodě – Lites Borovice

První týden školního roku začaly některé třídy z 1. stupně naší školy pobytem na čerstvém vzduchu v rekreačním středisku „Lites Borovice“ nedaleko Mnichova Hradiště.

Detail

06.10.2020

Adaptační pobyt 6. A, B, C

Adaptační pobyt 6. A, B, C

V měsíci září se uskutečnil tradiční adaptační a kohezivní výjezd šestých ročníků. V letošním školním roce jsme vyjeli na Svahovou.

Detail

Aktuální informace

14.10.2020

ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘERUŠUJI OD 15. 10. – 1. 11. 2020 Z DŮVODU EKONOMICKÉ NERENTABILNOSTI VAŘENÍ PRO NÍZKÝ POČET STRÁVNÍKŮ.

Detail

13.10.2020

VLÁDA ROZHODLA O UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL OD 14. 10. – 1. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci a děti, OD 14. 10. 2020 JE UZAVŘEN PROVOZ ŠKOLY I ŠKOLNÍ DRUŽINY. VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNĚ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ, NA 1. STUPNI i NA 2. STUPNI ZŠ.

Detail

09.10.2020

Omezení provozu II. stupně od 12. 10. 2020 a prodloužení podzimních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se zavádí od 12. 10. do 23. 10. 2020 střídavá výuka – prezenční a distanční. Více informací naleznete zde a v záložce Covid 19.

Detail

09.10.2020

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

TĚLOCVIČNY JSOU UZAVŘENY PRO VEŘEJNOST MINIMÁLNĚ OD 9. 10. -2020 – 25. 10. 2020 VČETNĚ NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Detail

06.10.2020

Výuka 6.C, 7.C a 9.C

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu stoupajícího počtu našich žáků v karanténě se od pondělí 5. 10. 2020 vzdělávají prezenčním a zároveň distančním způsobem třídy 7. C a 9. C a od úterý 6. 10. 2020 i třída 6. C.

Detail

02.10.2020

Výuka HV a TV od pondělí 5.10. 2020

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 5.10. 2020 upravena forma a obsah výuky tělesné výchovy a hudební výchovy.

Detail

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo