Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy Chomutov, Hornická 4387.

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Chomutov logo 

24.11.2020

Hornická poděkovala.

Hornická poděkovala.

V této složité době pro všechny slušné lidi potěší každého i milé slovo. Poděkování sestřičkám a lékařům v první linii v boji s covidem - 19 projevila ZŠ Hornická.

Detail

22.10.2020

Beseda s Městskou policií

Beseda s Městskou policií

Začátkem října navštívili třídy našich druháčků policisté z Městské policie v Chomutově, aby s dětmi besedovali.

Detail

11.10.2020

Návštěva dětského oddělení knihovny

Návštěva dětského oddělení knihovny

Na konci září se naši druháčci vypravili do dětského oddělení knihovny v SKKS v Chomutově.

Detail

11.10.2020

Škola v přírodě – Lites Borovice

Škola v přírodě – Lites Borovice

První týden školního roku začaly některé třídy z 1. stupně naší školy pobytem na čerstvém vzduchu v rekreačním středisku „Lites Borovice“ nedaleko Mnichova Hradiště.

Detail

Aktuální informace

24.11.2020

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

OD 30. 11. 2020 JE POVOLENA PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. ROČNÍKŮ, ROTAČNĚ PREZENČNÍ VÝUKA CELÝCH TŘÍD 2. ST PO TÝDNECH.

Detail

13.11.2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ŽÁKŮ 1. – 2. ROČNÍKŮ

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI A DĚTI, DNE 18. 11. 2020 SE OBNOVUJE PREZENČNÍ VÝUKA DĚTÍ ZAŘAZENÝCH DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Detail

13.11.2020

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE V PROVOZU OD 18. 11. 2020

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, ŽÁCI, KTEŘÍ SE VZDĚLÁVAJÍ DISTANČNĚ, MAJÍ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD, ALE NENÍ MOŽNÉ SE STRAVOVAT PREZENČNĚ, JE NUTNÉ HO VYZVEDNOUT DO „ČISTÝCH“ JÍDLONOSIČŮ V DOBĚ OD 11:00 – 11:45 A 13:00 – 13:10

Detail

12.11.2020

Informace pro rodiče žáků přípravných tříd, 1. – 2. ročníků

Stravu pro žáky přihlašujte na www.strava.cz, e-mailem – flekova@7zscv.cz . Stravu na 18. 11. můžete objednat telefonicky nejpozději do 8 hodin.

Detail

03.11.2020

Volby do školské rady

Vážení rodiče. Na základě přiloženého dopisu z MŠMT rušíme původní termín voleb do ŠR a volby odkládáme.

Detail

31.10.2020

Nový rozvrh online výuky

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti, vláda rozhodla o prodloužení uzavření škol. Dle informací, které máme, to vypadá na postupné otevírání jednotlivých ročníků, ale zatím nejsou známy přesné termíny.

Detail

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo