Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Školní poradenské pracoviště

Ke stažení:

Výchovný poradce

  • Výchovný poradce pro I. st. základního vzdělávání, speciální pedagog – etoped, ředitelka školy:

Mgr. Ivana Dudková, tel. 474 629 890; dudkova@7zscv.cz.

Kontaktní hodiny: úterý, čtvrtek, pátek od 13:00 – 14:00. Po tel. dohodě – kdykoliv, na základě dohody.

  • Výchovný poradce pro II. st, zástupkyně ředitele pro II. st.:

Mgr. Lucie Nguyen, tel. 474 629 865, klapka 103; nguyen@7zscv.cz.

Kontaktní hodiny pondělí, úterý, čtvrtek od 13:00 – 14:00. Po tel. dohodě – kdykoliv, na základě dohody.

Školní metodik prevence

  • Preventistka rizikového chování:

Mgr. Jana Eichhornová, třídní učitelka, kontakt: Tel. 474 629 363, klapka 115, eichhornova@7zscv.cz    

pavilon B, přízemí, kabinet – přírodopis – chemie.

Kontaktní hodiny: každý čtvrtek – 8:00 – 10:45. Po tel. dohodě – kdykoliv, na základě dohody.

Sponzoři a partneři