Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání má motivační název:

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST.

Vstupuje v platnost 1. 9. 2007.

Jeho druhá verze platí od 1. 9. 2009. (Doplněn mimo jiné ruský jazyk)

Třetí verze (varianta) platí od 1. 9. 2013 a obsahuje Dodatek, který vychází ze změn v RVP.

Změny v Dodatku se týkají těchto vzdělávacích oblastí:

  • Cizí jazyk (anglický, německý a ruský)

  • Matematika na I. stupni

  • Člověk a jeho svět

  • Člověk a společnost

  • Člověk a jeho zdraví

     

Má následující strukturu:

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

3.1 Cíle a poslání školy

3.2 Priority ŠVP

3.3 Výchovné a vzdělávací strategie

3.4 Rozvoj klíčových kompetencí

3.5 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

4. Učební plán

5. Vzdělávací obsah oblastí

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

7. Závěrečná ustanovení

8. Učební osnovy vyučovacích předmětů (zvlášť pro 1. a 2. stupeň)

9. Projektové dny

11. Průřezová témata - začlenění a přehled

12. Dodatek k 1. 9. 2013

13. Dodatek k 1. 9. 2017

 

Kompletní dokument (v tištěné podobě) je k dispozici u ředitele školy a je možno do něj bez omezení nahlédnout.