Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Povinně zveřejňované informace

Základní škola Chomutov, Hornická 4387 přijme do pracovního poměru učitele:

  • matematiky,
  • fyziky,
  • informatiky,
  • českého jazyka, 
  • výtvarné výchovy,
  • tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej, 

s odbornou kvalifikací získanou vysokoškolským vzděláním studiem v akreditovaném magisterském studijním programu. 

 

Dne 6. 6. 2022

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Na stránkách zřizovatele http://www.chomutov-mesto.cz/cz/zs-chomutov-hornicka-4387 najdete dokumenty o hospodaření školy - rozpočet, rozpočtové výhledy, rozpočtová opatření.

Základní škola Chomutov, Hornická 4387, dále jen základní škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje při vedení dokumentace základní školy. Na základní školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k8dvbbn, e-mailem na adrese mach@7zscv.cz nebo poštou na adrese Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na základní školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na základní školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro  Základní školu Chomutov, Hornická 4387 je Mgr. David KUHN, tel.: 474 637 478, e-mail:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz.

Sponzoři a partneři