Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

31. zasedání školské rady

14. 9. 2021

 

Přítomni: p. Hejcmanová         

                  p. Antoňová               

                  p. Bohačiková          

                  p. Kotyzová               

Omluveni: p. Klouda, p. Vrhelová

Hosté: p. ředitelka Dudková

 

Program:

 

 1. Seznámení s výsledky voleb do ŠR
 2. Volba předsedy, místopředsedy ŠR
 3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/ 2021
 4. Diskuze

 

Usnesení:

Školské radě byla představena p. ředitelka ZŠ – Mgr. Ivana Dudková.

Členové školské rady byli seznámeni s výsledky voleb do školské rady.

Proběhla volba předsedy ŠR a místopředsedy ŠR. Předsedkyní ŠR byla zvolena Mgr. Z.

Hejcmanová, místopředsedkyní byla zvolena Mgr. V. Antoňová.

Členové školské rady se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

 

Ověřila: Mgr. Hejcmanová Z.                                                                 Zapsala: Mgr. Antoňová V.

 

 

 

 

30. zasedání školské rady

5. 10. 2020

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020.
 2. Schválení úprav ve školním řádu.

 

Školská rada se nesešla, ale elektronicky schválila výroční zprávu za školní rok 2019/ 2020, dále schválila úpravy ve školním řádu.

Elektronický souhlas potvrdili:

Hejcmanová Zuzana, Kotyzová Petra, Klouda Martin, Bohačiková Michaela, Vrhelová Angela, Antoňová Věra 

Elektronické souhlasy jsou součástí přílohy.

 

Usnesení:

Členové ŠR se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/ 2020, s úpravami ve školním řádu a výroční zprávu a předložené úpravy ve školním řádu tak, jak byly oba dokumenty předloženy, schválili.

Ověřila: Mgr. Hejcmanová Z.                                                                 Zapsala: Mgr. Antoňová V.

 

 

 

29. zasedání školské rady

11. 2. 2020

 

Přítomni: p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Kotyzová, p. Vrhelová

Omluveni: p. Klouda

 

Program:

                     1. Představení nového člena školské rady za zákonné zástupce

-        paní Angeliky Vrhelové

 

                     2. Zvolení zástupce školy v konkurzní komisi za školskou radu (konkurz na ředitele

                         školy) – člen zvolený zákonnými zástupci.

Usnesení:

Členům ŠR byla představena nová členka rady za zákonné zástupce p. A. Vrhelová.  Dále proběhla tajná volba zástupce z řad zákonných zástupců do komise pro konkurzní jednání  - volba nového p. ředitele na další období. Za zákonné zástupce byla zvolena do komise při volbě nového ředitele p. Michaela Bohačiková.

 

 

 

28. zasedání školské rady

10. 10. 2019

 

Přítomni: p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel Mach, p. Rindošová

Omluveni: p. Klouda

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019.
 2. Schválení úprav školního řádu.
 3. Ukončení činnosti p. Rindošové.
 4. Diskuze k jednotlivým bodům programu.

 

Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/ 2019 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Členové ŠR se seznámili s úpravami školního řádu a tak, jak byly předloženy, tyto úpravy schválili.

Paní Rindošová ukončila činnost ve ŠR. V listopadu budou vypsány volby na doplnění ŠR z řad zákonných zástupců.

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                                      Zapsala: Mgr. Věra Antoňová

 

 

 

27. zasedání školské rady

2. října 2018

Přítomni:  p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Rindošová, omluvena p. Kotyzová

Host: ředitel školy V. Mach

Program: Schválení Výroční zprávy za školní rok 2017-2018.

Usnesení: Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

 

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                                      Zapsala: Mgr. Věra Antoňová

 

 

 

26. zasedání školské rady

19. března 2018

 

Program: Schválení doplnění školního řádu

Školská rada se elektronicky seznámila s doplnění školního řádu na str. 21, týkající se další povinnosti pracovníků školy. Doplnění školního řádu bylo v souvislosti s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Elektronický souhlas potvrdili:

Zuzana Hejcmanová, Petra Kotyzová, Renata Rindošová, Michaela Bohačiková, Věra Antoňová

 

Usnesení: Členové ŠR se seznámili s doplněním školního řádu a elektronickým souhlasem ho schválili. Součástí zápisu je příloha s elektronickými souhlasy členů ŠR.

 

Ověřila: Mgr. Zuzana Hejcmanová                                                     Zapsala: Mgr. Věra Antoňová

 

 

 

25. zasedání školské rady

23.1. 2018

Přítomni:  p. Hejcmanová, p. Antoňová, p. Bohačiková, p. Rindošová, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel V. Mach

Program:

 1. Představení nových členů školské rady

Ostatním členům byly představeny paní učitelka Mgr. Věra Antoňová a za rodiče paní Michaela Bohačiková, DiS. jako nové členky ŠR.

 1. Volba předsedy a místopředsedy
 2. Schválení jednacího řádu

 

Usnesení:

 1. ŠR se sešla k jednání a zvolila předsedkyní  p. Mgr. Zuzanu Hejcmanovou a místopředsedkyní p. Mgr. Věru Antoňovou.
 2. Členové ŠR se seznámili s jednacím řádem a schválili ho.

 

Zapsala: V. Antoňová

 

 

24. zasedání školské rady

10. 10. 2017

Přítomni: p. Jiravská, p. Hejcmanová, p. Rindošová, p. Prokešová, p. Klouda, p. Kotyzová

Hosté: p. ředitel V. Mach

 

Program:

1. Seznámení se a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

2. Seznámení se s:

                a) projekty

                b) šablonami

                c) inkluzí

                d) změnami ve školní jídelně – nový nábytek, počtem strávníků

                e) výstavbou víceúčelového hřiště, opravou příjezdové cesty na dvůr

     - diskuze k jednotlivým bodům

    

Usnesení:

Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

Členové ŠR se seznámili s problematikou v bodech a) – e).

 

Zapsala: Z. Hejcmanová

 

 

 

23. zasedání školské rady

7. 10. 2016

Program: Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Školská rada se nesešla, ale elektronicky schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.

Elektronický souhlas potvrdili:

Jiravská Alena, Kotyzová Petra, Prokešová Renata, Rindošová Renata, Hejcmanová Zuzana.

 

Usnesení:

Členové ŠR se seznámili se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016 a výroční zprávu tak, jak byla předložena, schválili.

 

Mgr. Zuzana Hejcmanová