Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Informace pro rodiče žáku 1. a 2. ročníků

Stravu pro žáky přihlašujte na www.strava.cz, e-mail - flekova@7zscv.cz. Oběd na 18. 11. lze přihlásit telefonicky  nejpozději do 8 hodin.

 

 

 

 

Návod na přihlášení www.strava.cz  

NESLOUŽÍ K PLACENÍ STRAVY JAKO ON-LINE SLUŽBA, VŽDY NEJDŘÍVE STRAVA MUSÍ BÝT ZAPLACENA.

 

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V součastnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednat obědy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Po registraci strávníků a pro objednávání obědů přes internet postupujte podle následujích pokynů:

 

 1. Žáci obdrží od své třídní učitelky přihlašovací údaje.

Číslo zařízení = jídelna – naše škola 4184

Uživatel – příjmení, jméno – bez diakritiky dohromady např. novakpetr

Heslo – každý žák obdrží své, po prvním přihlášení si sám změní

 

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy

Potvrzení objednávky

Nedostatečná výše konta

Neodebraná strava

Měsíční přehled

 

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

 

      Objednávání stravy

 1. Objednávání stravy na přes internet na stránkách WWW.STRAVA.CZ nebo stáhnout přes chytrý mobilní telefon aplikaci STRAVA.CZ
 2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku ZAŘÍZENÍ. Toto číslo jste obdrželi od svých dětí
 3. Vyplňte a potvrďte položky UŽIVATEL a HESLO, které jste obdrželi od dětí
 4. Pro objednání stravy potvrďte položku OBJEDNÁVKY. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek, změny nutno uložit potvrzením položky ODESLAT
 5. Stravu můžete přihlašovat vždy do 14 hodin předešlého dne. Příklad: Změny na pondělí nejpozději pátek do 14 hod., na úterý nejpozději v pondělí di 14 hod.
 6. Ze systému se odhlašuje potvrzením položky ODHLÁŠENÍ
 7. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

 

 

 

  

 

Pozor změna!

Platby přes bankovní účet pouze povolení k inkasu.

Žádáme rodiče, aby pro platby stravného zřídili ve své bance povolení k inkasu.

Tímto žádáme i rodiče, kteří mají zřízený trvalý příkaz, aby strvalý příkaz zrušili a povolili souhlas k inkasu a nahlásili číslo účtu, z kterého budou platby strhávány.

 

 

 

                                          POKYNY K PLATBÁM BANKOVNÍM ÚČTEM - POVOLENÍ K INKASU

 

 

    Postup 

 

 1. Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna.

 

Rodiče zajistí 

 

 • V bance, která vede váš účet, povolení k inkasu, číslo účtu školy 6139441/0100 

 • platby budou odepisovány z vašeho účtu vždy ke 20. dni měsíci, vždy na následující měsíc – např. v lednu na únor. 

 • platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. v lednu vaříme 21 dní × cena za oběd podle kategorie strávníka 

 • pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu, stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž musíte zakoupit stravné v hotovosti 

 

       

 

    Odhlašování stravy

 Obědy je možné odhlašovat a přihlašovat den předem nejdéle do 13.30 hodin a to

 Osobně u vedoucí školní jídleny

 Telefonicky na číslo 474 621 055

 e - mailem na adresu flekova@7zscv.cz

 na www.strava.cz

 Oběd na pondělí je možno odhlásit nebo přihlásit ještě v pondělí ráno, nejpozději do 8 hodin a to osobně   nebo   telefonicky.

 Oběd do jídlonosičů podle hygienických nařízení (COVID 19) je zakázán. 

 

 

Ceny stravného

   Žáci zařazení do kategorie :

   3 - 6 let   19 Kč

   7 - 10 let  24 Kč

  11 - 14 let  27 Kč

  15 let a více 30 Kč

 Žácí jsou do kategorií zařazeni podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce tj. od 1. 9. - 31. 8.