Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  Sdělení rodičům

 Závazné legislativní pokyny ke covid - 19

 Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud   jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. 

 

 

         Od září 2021 dojde k navýšení cen stravného. Nezapomeňte zvýšit zálohy v bance! 

1. kategorie     3 - 6 let          21 Kč

2. kategorie     7 - 10 let        25 Kč

3. kategorie    11 - 14 let        28 Kč

4. kategorie    15 let a více     35 Kč

 

    Stravné na září můžete zakoupit od 23. 8. 2021 v čase od 8 - 13. 30 hodin. Prosíme o včasné zajištění stravy! (První   školní den bude mnoho lidí.) Stravu na 1.9. možno objednat pouze do 7. 30 hod., na pozdější objednávka nebude brán zřetel.

   Výdej oběda 1. 9. 2021 od 10 hodin do 12 hodin.

 

     Vedoucí školní jídelny

     Fleková Pavlína

                                                                                                                                                                         

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ www.strava.cz  

NESLOUŽÍ K PLACENÍ STRAVY JAKO ON-LINE SLUŽBA, VŽDY NEJDŘÍVE STRAVA MUSÍ BÝT ZAPLACENA.

 

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V součastnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednat obědy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Po registraci strávníků a pro objednávání obědů přes internet postupujte podle následujích pokynů:

 

 1. Žáci obdrží od své třídní učitelky přihlašovací údaje.

Číslo zařízení = jídelna – naše škola 4184

Uživatel – příjmení, jméno – bez diakritiky dohromady např. novakpetr

Heslo – každý žák obdrží své, po prvním přihlášení si sám změní

 

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy

Potvrzení objednávky

Nedostatečná výše konta

Neodebraná strava

Měsíční přehled

 

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

                                                                                                                                                                         

Objednávání stravy

 1. Objednávání stravy na přes internet na stránkách WWW.STRAVA.CZ nebo stáhnout přes chytrý mobilní telefon aplikaci STRAVA.CZ
 2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku ZAŘÍZENÍ. Toto číslo jste obdrželi od svých dětí
 3. Vyplňte a potvrďte položky UŽIVATEL a HESLO, které jste obdrželi od dětí
 4. Pro objednání stravy potvrďte položku OBJEDNÁVKY. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek, změny nutno uložit potvrzením položky ODESLAT
 5. Stravu můžete přihlašovat vždy do 14 hodin předešlého dne. Příklad: Změny na pondělí nejpozději pátek do 14 hod., na úterý nejpozději v pondělí di 14 hod.
 6. Ze systému se odhlašuje potvrzením položky ODHLÁŠENÍ
 7. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

                                                                                                                                                                         

Pozor změna!

Platby přes bankovní účet pouze povolení k inkasu.

Žádáme rodiče, aby pro platby stravného zřídili ve své bance povolení k inkasu.

Tímto žádáme i rodiče, kteří mají zřízený trvalý příkaz, aby strvalý příkaz zrušili a povolili souhlas k inkasu a nahlásili číslo účtu, z kterého budou platby strhávány.

                                                                                                                                                                         

POKYNY K PLATBÁM BANKOVNÍM ÚČTEM - POVOLENÍ K INKASU

 

    Postup 

 

 1. Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna.

 

Rodiče zajistí 

 

 • V bance, která vede váš účet, povolení k inkasu, číslo účtu školy 6139441/0100 

 • platby budou odepisovány z vašeho účtu vždy ke 20. dni měsíci, vždy na následující měsíc – např. v lednu na únor. 

 • platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. v lednu vaříme 21 dní × cena za oběd podle kategorie strávníka 

 • pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu, stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž musíte zakoupit stravné v hotovosti 

                                                                                                                                                      

Odhlašování stravy

 Obědy je možné odhlašovat a přihlašovat den předem nejdéle do 13.30 hodin a to

 Osobně u vedoucí školní jídleny

 Telefonicky na číslo 474 621 055

 e - mailem na adresu flekova@7zscv.cz

 na www.strava.cz

 Oběd na pondělí je možno odhlásit nebo přihlásit ještě v pondělí ráno, nejpozději do 8 hodin a to osobně   nebo   telefonicky.