Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Rekonstrukce a modernizace učebny

Informace o projektu, do kterého je škola zapojená:

Název projektu: Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrovaný regionální operační program (IROP) ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj Ústeckého kraje

Příjemce dotace: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Spolupracující subjekt: Agentura pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v zastoupení paní Mgr. Kamily Zinčenkové

Realizace projektu: 1. 9. 2016 – 27. 6. 2019

VIDEO: https://youtu.be/HKQpzYq0BzQ

jh

Projekty

SmartClass Student

SmartClass Teacher

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Sponzoři a partneři