Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Platby od žáků na účet školy:

 

bankovní účet používaný pro příjem plateb:

číslo účtu: 6139441/0100

 

U plateb na účet školy 6139441/0100 používejte, prosím, tyto variabilní symboly:

 

stravné ve školní jídelně              variabilní symbol je vystaven pro jednotlivé žáky

(v případě, že nemáte svůj variabilní symbol, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ) 

                                               poznámka            - třída, příjmení žáka  

 

školné ve školní družině              variabilní symbol   - 6020400

                                               poznámka            - třída, příjmení žáka

 

                                               Zákonný zástupce je povinen uhradit částku za za školní družinu:

                                                                           za I. pololetí – do 30. 9. 2020 (úplata za 4 měsíce)

                                                                           za II. pololetí – do 31. 1. 2021 (úplata za 6 měsíců)

                                                                           Poplatek je možné uhradit i na celý školní rok.

 

pro jiné platby vám bude přidělen další variabilní symbol. (Informujte se u třídní učitelky nebo ekonomky školy.)