Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách

Základní školy Chomutov, Hornická 4387.

 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost". V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Chomutov logo 

14.06.2021

Sobotní Výsluní

Sobotní Výsluní

12. června byla sobota, ale trochu jiná, než ty předešlé. Dodatečná oslava Dne dětí a zároveň rozloučení se školním rokem si užily děti 2. A

Detail

10.05.2021

Květiny potřebují péči.

Květiny potřebují péči.

Symbolicky jsme pojali sázení květin - levandulí do loga školy. Zhostili se toho naši nejmenší žáci. Přípravná třída si venku zopakovala,, jak se chováme k přírodě. Děti si vyzkoušely kypřit, sázet, zalévat.

Detail

05.05.2021

Den Země na Hornické

Den Země na Hornické

Na ZŠ Chomutov, Hornická žáci a děti oslavili Den Země.

Detail

03.04.2021

Prezentace

Prezentace

Prezentaci v aplikaci PowerPoint vytvořila žákyně 6. roč. Děkujeme, Míšo.

Detail

Aktuální informace

23.05.2021

Organizace provozu školy od 24. května 2021

1. st a 2. st. ZŠ a přípravná třída – bez rotace, tzn. prezenčně se vzdělávají všichni žáci školy

Detail

13.05.2021

Organizace provozu školy od 17. května 2021

1.st. ZŠ a přípravná třída – bez rotace. 2.st. ZŠ - 2. týden (od 17. – 21. 5. 2021) se prezenčně vzdělávají třídy 8. A, B a 9. A, B, C, distančně se vzdělávají třídy 6. A, B, C a 7. A, B, C.

Detail

05.05.2021

ZAHÁJENÍ ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKY NA II. STUPNI – OD 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 je dle pokynů MŠMT umožněno prezenční vzdělávání žáků 2. stupně v rotačním režimu.

Detail

02.05.2021

Organizace provozu školy od 3. 5. 2021

Změna frekvence testování, konání sportovních činností a vzdělávajících aktivit konaných venku. Předpokládaný návrat žáků 2. st. k prezenční výuce, formou rotace, je plánován na 10. 5. 2021.

Detail

23.04.2021

Oznámení o volbách do školské rady

Vážení rodiče, vyhlásili jsme nový termín voleb. Více informací zde, ve složce školská rada nebo na dveřích školy.

Detail

Ve spolupráci se školským poradenským zařízení – SPC Měcholupy byl v letošním školním roce zahájen nový kroužek „Hrátky s řečí“. Kroužek je zaměřen na prevenci narušené komunikační schopnosti. Jeho obsahem jsou převážně rozvoj artikulační neobratnosti, jemné i hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby apod. To vše probíhá v nově zařízené místnosti, vybavené pomůckami speciálně pro tyto účely, formou cílených rozmanitých činností a her, které děti vnímají převážně jako zábavu.

V současné době má kroužek již 12 dětí, a to nejen z prvního stupně. Pod vedením školské logopedky z výše uvedeného SPC Mgr. Hany Tvrzové s nimi pracují logopedické preventistky Radka Mistolerová a Alena Butašová.

hrátky s řečí

hrátky s řečíhrátky s řečílogo