Obsah

Techmania v Plzni

11. dubna 2016

Hornická v Techmania Science Center

Žáci pátých ročníků Základní školy v Hornické ulici v Chomutově vyrazili do Techmanie v Plzni, kde prováděli pokusy v laboratořích. Dívky si oblékly bílé pláště a zkoumaly v biologické laboratoři chuť. Pomocí tyčinek namočených v roztocích zkoumaly jednotlivá centra chuti. Také počítaly chuťové pohárky a zjistily, která by si mohla zvolit povolání degustátora. Chlapci naopak prováděli fyzikální pokusy. Zkoumali povrchové napětí a vyzkoušeli si, jak postavit vajíčko na špičku. Další exponáty ze světa vědy a techniky si žáci prohlédli v expozicích věnovaným jednotlivým vědním oborům. Na závěr navštívili vesmírnou expozici. Techmania je místo, kde mají žáci možnost si techniku osahat a vyzkoušet vlastníma rukama. 

Mgr. Alena Jiravská