Obsah

Školní rok 2015/2016

Cesta k radosti

1. červen 2016

Cesta k radosti

              Na Základní škole Hornická v Chomutově se Den dětí slavil jako každoročně projektovým dnem, tentokrát s názvem „Cesta k radosti“.

              Žáci 5. tříd připravili pro své mladší spolužáky z prvního stupně v různých prostorách školy sportovní závody, jazykolamy a zábavné soutěže. Na všechny soutěžící čekala sladká odměna. Průvodce skupinkám dětí dělali spolužáci ze sedmých tříd a 9.A, kteří se o děti opravdu vzorně starali, což bylo někdy i velmi náročné. Dokonce si přišly zasoutěžit i děti z nedaleké mateřské školy v Šafaříkově ulici.         

              Na druhém stupni zbylé třídy vyrazily za zábavou mimo budovu školy. Šesťáci do Lesoparku, kde plnili úkoly v pracovních listech a pořizovali fotodokumentaci. Osmé třídy si vybraly pro sportovní vyžití areál Domovinky, kde hráli fotbal, tenis, jezdili na kolečkových bruslích, na prknech a hráli v altánu společenské hry. 9.B si prověřovala týmového ducha, logické myšlení a kombinační schopnosti při únikové hře Escape. Skupinky bojovaly nejen s časem, ale i strachem z uzavřených prostorů a tmy.

              Děti si svůj svátek opět užily a jen litovaly, že vždycky tak rychle uteče. Patří podle nich vždy mezi nejhezčí dny strávené ve škole.

 

Mgr. Zuzana Hejcmanová