Obsah

Školní rok 2015/2016

4) Cesty přírodou

Cesta jarní přírodou

Žáci Základní školy Hornická v Chomutově ve středu 23. března při projektovém dni „Cesta přírodou“ vítali jaro a blížící se velikonoční svátky.

Některé třídy vyrazily přímo do terénu. 2.A, 4.B a C do Bezručova údolí, třídy 8.A a B se vydaly až na Třetí mlýn, 7.A a C za zvířaty do Podkrušnohorského zooparku a  9.A ke Kamencovému jezeru. Tyto lokality přímo nabízejí strávit zde příjemný jarní den a možnost pozorovat změny v přírodě. Třída 9.B se rozhodla projít si blízkou cyklistickou stezku. Pozorovali zasazení stezky do města i do přírody, viděli, že stezka je hojně využívaná jak cyklisty, tak chodci. Zamysleli se i nad udržováním pořádku v okolí stezky. Na ochranu přírody a třídění odpadu se zaměřili i v 3.B. Vždyť právě na jaře je nepořádek nejvíc vidět.

Další třídy se rozhodly „probudit“ jaro činnostmi ve škole. V 5.A interaktivně sledovali přílet ptačích poslů jara, v 2.B si četli pohádku Jak skřivan probudil jaro, do 3.A přišel dokonce kouzelník. No a podobně jako v 6.A i v dalších třídách vyráběli velikonoční dekorace, které si děti odnesly domů. 6.B se rozloučila se zimou symbolicky výstupem 8850 metrů do schodů na Everest.

Příjemné jarní počasí a dobrá nálada provázely celý projektový den, kterým si děti zpestřily předvelikonoční čas a mohly se těšit na prázdniny.