Obsah

Školní rok 2015/2016

2) Cesta z A do B

Cesta nejen do školy.

Žáci naší školy to v úterý 27. října „Rozjeli na zelenou“. Tentokrát měl projektový den název Cesta. Všechny třídy dostaly jeden společný úkol. Vyplnit dotazník jako podklad ke Školnímu plánu mobility, který statisticky žáci také vyhodnotili. Pak už se opět ukázalo, kolik různorodých činností lze na jedno téma vymyslet.

Třídy 1.A a 1.C se vypravily do knihovny na besedu o dopravě, dopravních značkách a pak si děti vše vyzkoušely v herně s dopravním hřištěm. 2.B, 3.A a 5.A na vycházkách sledovaly různé dopravní situace a poté se na autobusovém a vlakovém nádraží  žáci učili orientovat v jízdních řádech. 3.B a 6.B se zaměřily na počátky a vývoj dopravy. Žáky 4.B a C celým dnem provázela v multimediálním programu na cestě do školy želvička Adéla. V 5.B si děti položily otázku Pěšky, autobusem, na kole, koloběžce nebo autem? a hledaly klady a zápory přepravy do školy.

Na 2. stupni se žáci 8.A a 7.C pustili do výtvarného a literárního zpracování tématu Cesta. Vnesli tak do vážnější dopravní tématiky i trochu humoru. Ať už ve verších, nebo v komiksech. 7.B vytvořila pomůcku pro výuku dopravní výchovy na 1. stupni. V 7.A si zazpívali písničky, které obsahovaly slovo cesta. Někteří předem vyzpovídali prarodiče, aby jim vyprávěli zážitky a příhody z jejich cesty do školy. V 8.B podobně jako ve 2.A a C vyráběli dopravní prostředky. V 9.B se zaměřili na důsledky nesprávného dopravního chování, na nehody. A také poskytování první pomoci. Zkusili si pomocí videokurzů provádět masáž srdce a zastavit krvácení.

Cílem tohoto projektu není jen výuka správného dopravního chování, ale i to, aby děti s chutí, zaujetím a ve vzájemné spolupráci plnily různé zajímavé a zábavné úkoly, které pro ně vyučující připravili.

 

Mgr. Zuzana Hejcmanová