Obsah

Školní rok 2015/2016

Bezpečně a na zelenou

Rozjedem to na zelenou.

Žáci naší školy 1. červen - Den dětí projektovým dnem „ Bezpečně na zelenou“ v rámci projektu Rozjedem to na zelenou, do kterého se škola přihlásila.

První úkol byl pro všechny žáky stejný. Zakreslovali do připravené mapky cestu do školy. Měli vyznačit nebezpečná místa – přechody, rušné křižovatky nebo třeba křoví bránící ve výhledu. Potvrdil se dnešní trend, že hodně žáků vozí do školy rodiče autem. Pak už se činnosti prvního a druhého stupně rozdělily.

Žáci 5. tříd pro své mladší spolužáky připravili zábavné soutěže s dopravní tematikou v prostorách školy. Ty nejmenší vodili po stanovištích žáci z 9.B a z 8.B. Soutěž v jízdě na koloběžce a poznávání značek zabezpečovaly členky Městské policie. Děti si také vyzkoušely, kdo se nejrychleji připoutá do autosedačky. Vítězové dopravního kvízu se mohli posadit za volant nové Fabie, kterou dětem přivezli ukázat pracovníci Autodomu Škoda. Jako každoročně si přišly zasoutěžit i děti z mateřské školky v Šafaříkově ulici. Všechny soutěžící čekala za dobře splněné úkoly sladká odměna.

To žáci druhého stupně měli jiné úkoly. Mapovali dopravní situaci ve vybraných lokalitách v okolí školy. Sledovali počet a obsazenost aut, přecházení chodců po přechodu i mimo něj, kolik řidičů jim dá přednost, kolik chodců se nerozhlédne, kolik cyklistů nemá přilbu a další bezpečnostní prvky, kolik projede hlídek PČR a MP, dívky pro zpestření sledovaly i barvy aut. Záznamy pak žáci ve třídách vyhodnocovali a statistická data sestavovali do grafů a tabulek. Žáci z 6.C a 8.B vytvářeli výukové materiály s dopravní tematikou. 8.B pracovní listy, 6.C křižovatky a k nim vozidla, značky a semafory, které mohou různě do křižovatky pokládat a tím měnit dopravní situaci.

Aktivity během celého dne ukázaly, že se dopravní výchova dá učit zábavně a že se následně dá průzkum žáků využít k užitečným změnám v okolí školy tak, aby se odstranila nebezpečná a krizová místa.

 

Mgr. Zuzana Hejcmanová