Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Užitečné dokumenty a odkazy

 

Vážení rodiče,

v období od 3. do 16. ledna 2022 bude ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor)  

Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19.  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

 

Karanténa třídy/skupiny žáků

Obědy budou automaticky odhlášeny po dobu nařízení karantény těm žákům, kterých se karanténa týká*. Ovšem bude-li mít někdo jiný nástup do školy po karanténě, než je uvedeno v Rozhodnutí KHS o uzavření třídy/skupiny žáků, pak je odhlášení/přihlášení obědů již v režii rodičů.

V případě potřeby vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření třídy/skupiny DĚTEM DO 10 LET VĚKU kontaktujte sekretariát na telefonním čísle: 474 629 363; 474 629 865 nebo e-mailem na: salacova@7zscv.cz.  

Stane-li se, že vás aktuální informace o karanténě vašeho dítěte mine a ono dorazí do školy, pak ho umístíme do "Covid místnosti" a  telefonicky vás kontaktujeme, aby jste si ho neprodleně vyzvedli, případně ho s vaším souhlasem pošleme domů. Ostatní žáci, kteří nebyli v kontaktu s pozitivní osobou zůstávají ve třídě.

Po zařízení výše popsaných krocích bude zahájena distanční výuka, případně hybridní výuka (bude-li v karanténě více jak polovina třídy) podle rozvrhu distanční výuky.

Poznámky:

všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou je nařízeno karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb, v minimální délce 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy