Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Naše škola se nachází v městské čtvrti Horní Ves v Hornické ulici. Byla postavena v roce 1973 a slavnostně uvedena do provozu 1.9.1973. Prvním ředitelem byl pan František Vítek, který školu vedl do roku 1987.

      Škola byla postavena jako typizovaná pavilónová škola Brno – Lesná. Ve čtyřech propojených pavilonech jsou umístěny oba stupně základní školy, školní družina s malou tělocvičnou, jídelna, velká tělocvična a školní bazén.

      V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a byla zřízena k 1.1.1993 jako příspěvková organizace. Škola se od svého založení v roce 1973 profiluje jako sportovní se zaměřením na lední hokej. Výuka ledního hokeje probíhá od 1. do 9. ročníku. Oficiální sportovní třídy byly na škole zřízeny se souhlasem MŠMT ČR v roce 1999.

      Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost", ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žákům je k dispozici řada odborných pracoven. Velký zájem je o výuku informatiky, která probíhá ve dvou moderně vybavených učebnách informatiky. Všechny počítače jsou propojeny bezdrátovou sítí a jsou připojeny pomocí metropolitní sítě k internetu. Dále žáci využívají pracovnu fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, dvě tělocvičny a školní bazén, cvičnou kuchyňku, dílky a školní knihovnu. Díky městskému projektu byla v roce 2018 nově vybodována chemická laboratoř a nová jazyková učebna. Na škole byly instalovány nové datové sítě připojené k novému serveru. Ve všech prostorách školy je k dispozici wi-fi signál

      V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat řadu kroužků – zájmových útvarů, které pořádáme ve spolupráci s Domečkem (tvořivá dramatiky, keramika, dovedné ruce, angličtina, informatika, sportovní hry, plavání a další). Řada učitelů se individuálně věnuje žákům se specifickými vývojovými poruchami v učení.

      Školní družina je žákům k dispozici od 5:30 do 17:00 hodin každý vyučovací den. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, kde k evidenci strávníků používáme počítačový program s čipy místo stravenek.

 

Další aktuální informace najdete v jednotlivých nabídkách MENU na našich www stránkách.

 

 

 

1. září 2020                                                                                       Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy