Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Organizace a průběh zápisu

 
  • Zákonný zástupce přijde se svým dítětem ve středu 3. nebo ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době mezi 14. a 17. hodinou k zápisu do označených místností pavilonu A. Přítomnost dítěte není podle platného školského zákona nutná, ale škola ji považuje za žádoucí.
  • S sebou vezme zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Zápis se bude skládat ze dvou částí:

          - formální část:  zákonný zástupce podá

            a) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tuto žádost poskytne na místě zapisující učitelka) nebo

            b) žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte (viz informace na další záložce Odklad školní docházky)

          - neformální část:  se souhlasem zákonného zástupce se uskuteční rozhovor učitelky s dítětem trvající nejvýše 20 minut. Jedná se o orientační posouzení školní připravenosti dítěte na plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce u zápisu obdrží informace, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

  • Do 30 dnů od zápisu vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu školy z Hornické ulice a na webových stránkách školy (www.7zscv.cz). Škola přijme při zápisu tolik dětí, aby nebyla překročena kapacita školy. Na vyžádání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí také v písemné podobě. 
  • Jesliže Vaše dítě nebude ke vzdělávání na naši školu přijato, rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno doporučeně v písemné podobě.