Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku základní školy)

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu:

20. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

  1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  2. Pokud je to možné preferujeme podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete škole a přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte. Pokud chcete žádat o odklad školní docházky, přiložte a pošlete i podepsanou žádost o odklad.

Žádosti o přijetí (zde), přihlášku (vyplníte a vytisknete v aplikaci Zápisy Online) a případnou žádost o odklad (zde) pošlete do školy: nebo si je v naléhavém případě vyzvednete v kanceláři školy v úředních dnech od 1. 4. 2020 – pondělí a středa mezi 9:00 – 12:00 hodinou
a pošlete jedním z následujících způsobů:

  1.  do datové schránky školy k8dvbbn,
  2.  e-mailem s elektronickým podpisem na adresu mach@7zscv.cz,
  3.  nebo poštou,
  1. pokud zaslání není možné lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech
    29. 4. – 30. 4. 2020, do kanceláře školy v čase od 14:00 - 17:00 (Přihlaste se prostřednictvím ZápisyOnline a stanovte si čas). Prosíme o ohleduplnost, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

PŘIHLÁŠKA, REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Žádáme Vás, abyste vyplnili přihlášku dítěte v aplikaci ZápisyOnline.

návod – zde: https://www.zapisyonline.cz/navod.html

Odeslaná přihláška nahradí zápisní lístek (stačí si vytisknout a podepsat) a zároveň Vám aplikace odešle na Vámi uvedený email registrační číslo.

Rozhodnutí o Přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na stránkách školy a u hlavního vchodu do školy do 15. 5. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména – děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

V případě nejasností kontaktujte Mgr. Ivanu Dudkovou, email: dudkova@7zscv.cz, tel. 723 715 809, využijte přihlášení se do aplikace ZápisyOnline a přihlaste se k osobní návštěvě školy ohledně zápisu do 1. tříd.

 

Odklad školní docházky:

  • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy přiložit k žádosti o odklad školní docházky zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu a doporučení o odkladu od pediatra.
  • K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:

-  v pedagogicko-psychologické poradně  nebo

-  ve speciálním pedagogickém centru

Doporučení přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra.

V těchto individuálních případech se dostavte k zápisu ve stanovených dnech 29. 4 – 30. 4. 2020.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu.

 

Věříme, že všichni zvládneme změny, které nastaly, a všem přejeme pevné zdraví.

PaedDr. Václav Mach, ředitel školy