Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do 1. ročníku základní školy

dětí, které k 31. srpnu běžného roku dovrší šestý rok věku a dětí, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, ve všech základních školách v Chomutově se koná ve dnech

středa 1. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hod.

čtvrtek 2. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hod.

K zápisu je možno si rezervovat den a čas zápisu na stránkách školy - viz odkazy. 

Potřebné informace obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Odkaz na registraci zde:

http://7zscv.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2019-04

Návod na provedení elektronické registrace:

https://www.reservando.cz/navod-pro-rodice

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) předloží u zápisu doklad (občanský průkaz, rodný list dítěte) o bydlišti a věku dítěte.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle § 182a školského zákona.

 

Chcete vědět, jak je na tom Váš předškolák?

Přečtěte si o znacích zralosti pro vstup do základní školy.

 

Jak bude probíhat zápis

si přečtěte v záložce Organizace zápisu.

 

Jak na odklad školní docházky

si přečtěte v další záložce.

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad, už musí v době zápisu přinést posudek od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad může požádat pouze zákonný zástupce dítěte a o jeho udělení rozhoduje ředitel školy.

Doma si můžete vyplnit žádost o odklad a obě dvě doporučení se žádostí doručte do školy.

 

Chcete si předem připravit

- vyplnit žádost o přijetí? Zde si žádost stáhněte a podepište oba zákonní zástupci. Můžete si připravit zápisní list. Podepište také informovaný souhlas. Jestliže nemáte možnost si formuláře vytisknout, vše dostanete při zápisu.