Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Směrnice ke stanovení ceny za oběd

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění, určuji s platností od 1. září 2013 ceny obědů, které se připravují ve školní jídelně takto:

 

1. kategorie – strávníci 3 – 6 let               - 17,00 Kč

     jen předčasné zaškolení

2. kategorie – strávníci 7 – 10 let             - 20,00 Kč

 

3. kategorie – strávníci 11 – 14 let           - 22,00 Kč

 

4. kategorie – strávníci 15 a více  let        - 24,00 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni k 1. 9. na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií.

Tyto ceny jsou zároveň finanční normou pro jednotlivé kategorie strávníků.

 

V Chomutově 17. 4. 2013                                  PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel školy

 

 

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Směrnice ke stanovení ceny za oběd – plná úhrada – žáci

V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním  stravování v platném znění,

určuji cenu oběda pro žáky v době, kdy není vyučování (prázdniny, volné dny vyhlášené ředitelem školy) takto:

1. kategorie – strávníci 3 – 6 let (jen předčasné zaškolení)

Cena potravin

17,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

28,- Kč

 

2. kategorie – strávníci 7 – 10 let            

Cena potravin

20,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

31,- Kč

 

3. kategorie – strávníci 11 – 14 let          

Cena potravin

22,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

33,- Kč

 

4. kategorie – strávníci 15 a více  let

Cena potravin

24,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

35,- Kč

 

Tato směrnice vstupuje v platnost 1. 9. 2013

 

V Chomutově 17. 4. 2013                                 PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel školy

Zprávy

Platby stravného z bankovního účtu - povolení k inkasu

Informace pro rodiče, kteří by chtěli platit stravné z bankovního účtu povolením inkasem. celý text

ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Pavlína Fleková

Upozornění pro rodiče

Platby stravného celý text

ostatní | 20. 8. 2018 | Autor: Pavlína Fleková