Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Čipy ke každému obědu!

Prosím rodiče strávníků, aby zkontrolovali svým dětem nošení čipů k obědu. Vzhledem k tomu, že každý den nemá svůj čip k obědu cca 60 dětí, byla bych nucena těmto dětem oběd nevydat. U některých dětí se toto opakuje denně.

3. 11. 2016

Nepřítomnost dítěte ve škole

Pokud dítě není ve škole, nemá na oběd nárok. Je nutné jej odhlásit.

16. 9. 2016 Zobrazit více

Odhlašování obědů e-mailem

pelcova7zscv@seznam.cz

15. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Směrnice ke stanovení ceny za oběd

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění, určuji s platností od 1. září 2013 ceny obědů, které se připravují ve školní jídelně takto:

 

1. kategorie – strávníci 3 – 6 let               - 17,00 Kč

     jen předčasné zaškolení

2. kategorie – strávníci 7 – 10 let             - 20,00 Kč

 

3. kategorie – strávníci 11 – 14 let           - 22,00 Kč

 

4. kategorie – strávníci 15 a více  let        - 24,00 Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni k 1. 9. na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií.

Tyto ceny jsou zároveň finanční normou pro jednotlivé kategorie strávníků.

 

V Chomutově 17. 4. 2013                                  PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel školy

 

 

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Směrnice ke stanovení ceny za oběd – plná úhrada – žáci

V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním  stravování v platném znění,

určuji cenu oběda pro žáky v době, kdy není vyučování (prázdniny, volné dny vyhlášené ředitelem školy) takto:

1. kategorie – strávníci 3 – 6 let (jen předčasné zaškolení)

Cena potravin

17,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

28,- Kč

 

2. kategorie – strávníci 7 – 10 let            

Cena potravin

20,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

31,- Kč

 

3. kategorie – strávníci 11 – 14 let          

Cena potravin

22,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

33,- Kč

 

4. kategorie – strávníci 15 a více  let

Cena potravin

24,- Kč

Provozní náklady

  1,- Kč

Mzdové náklady

10,- Kč

Celkem cena oběda

35,- Kč

 

Tato směrnice vstupuje v platnost 1. 9. 2013

 

V Chomutově 17. 4. 2013                                 PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel školy