Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Výdej obědů 2. 9. 2019 - první školní den

 Dne 2. 9. 2019 - první školní den výdej oběda bude od 10 hodin do 13 hodin.

 

 

 

Odhlašování a přihlašování stravy

 

 Obědy je možné odhlašovat nebo přihlašovat den předem nejdéle do 13. 30 hod. a to

 

 osobně u vedoucí školní jídelny

 telefonem na číslo 474 621 055

 e-mailem na adresu flekova@7zscv.cz

 

 Oběd na pondělí je možno odhlásit nebo přihlásit ještě v pondělí ráno, nejpozději do 7:30 hodin a to osobně nebo telefonem.

 První den nemoci dítěte je možné neodhlášený oběd osobně odebrat do přinesených jídlonosičů.

 

UPOZORNĚNÍ

 Prodej stavného od 26. 8. 2019 od 8 - 12 hod. V pondělí 2. 9. 2019 - První školní den, bude dlouhá čekací doba na zakoupení obědů. Pokud možno stravu zakupte včas!! Strava na 2 .9. 2019 možno zakoupit nejdéle do 8 hod. téhož dne, poté již nelze oběd zajistit.

 Děkujeme za pochopení

 Fleková Pavlína

 

 

 

  Ceny stravného od září 2019

 

   Žáci 7 - 10 let                   24 Kč         záloha trvalý příkaz  550 Kč

   žáci  11 - 14 let                 27 Kč         záloha trvalý příkaz  600 Kč

   Žáci 15 let a starší            30 Kč         záloha trvalý příkaz  660 kč

   Čip ke stravování             115 kč

   Každý strávník je povinnen zakoupit čip, kterým se prokazuje zda má nebo nemá zalacený oběd.

   Bez čipu nebude oběd vydán.

 

 Ceny stravného se stanoví podle dosaženého věku stravníka ve školním roce. Školní rok začíná 1. 9.     2019, končí 31. 8. 2020.

 Stravné na září 2019 můžete zakoupit od 26. 8. 2019 od 8 - 10 hod.

 

 

Upozornění pro strávníky

     Odhlášky obědů

    

 Dne 24. 6. 2019 bude poslední možnost odhlášky oběda, proto žádáme strávníky, aby si včas oběd odhlásili, zejména 28. 6.   2019 - VYSVĚDČENÍ.

Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

 

      Přeplatky

  Vracení přeplatků v hotovosti bude probíhat během měsíce června a to nejpozději do 26. 6. 2019.

  Strávníkům, kteří posílají platbu přes bankovní účet budou přeplatky vráceny převodem na bankovní účet v měsíci červenci.

 

   Děkujeme za pochopení

   Vedoucí školní jídelny

   Fleková Pavlína

 

 

 

                                          POKYNY K PLATBÁM BANKOVNÍM ÚČTEM - POVOLENÍ K INKASU

 

 

    Postup 

 

  1. Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna. 

  1. Rodič (zákonný zástupce) obdrží od VŠJ evidenční číslo strávníka = variabilní symbol 

 

Rodiče zajistí 

 

  • V bance, která vede váš účet, povolení k inkasu, číslo účtu školy 6139441/0100 , zadání variabilního symbolu – evidenční číslo strávníka  

  • platby budou odepisovány z vašeho účtu vždy ke 20. dni měsíci, vždy na následující měsíc – např. v lednu na únor. 

  • platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. v lednu vaříme 21 dní × cena za oběd podle kategorie strávníka 

  • pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu, stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž musíte zakoupit stravné v hotovosti 

 

       POKYNY K PLATBÁM BANKOVNÍM ÚČTEM - TRVALÝ PŘÍKAZ

 

    Termín pro platby přes bankovní účet - trvalý příkaz -  je do 25. dne předchozího měsíce.

     U plateb nutné uvádět variabilní symbol - každý strávník přidělen svůj vs - obdržíte u vedoucí školní jídelny.

     Platby zasílat zálohově podle kategorií stravného - 550 Kč, 600 Kč, 660 Kč.

 

   VŠJ Fleková Pavlína