Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Platby od žáků na účet školy:

 

bankovní účet používaný pro příjem plateb:

číslo účtu: 6139441/0100

 

U plateb na účet školy 6139441/0100 používejte, prosím, tyto variabilní symboly:

 

stravné ve školní jídelně              variabilní symbol je vystaven pro jednotlivé žáky

(v případě, že nemáte svůj variabilní symbol, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ) 

                                               poznámka            - třída, příjmení žáka  

 

školné ve školní družině              variabilní symbol   - 6020400

                                               poznámka            - třída, příjmení žáka

 

pro jiné platby vám bude přidělen další variabilní symbol. (Informujte se u třídní učitelky nebo ekonomky školy.)

 

Při úhradách za školní družinu zasílejte nebo odevzdávejte peníze jen za daný kalendářní rok.

Tzn.: za období září - prosinec 2018      400,- Kč     zaplaťte v roce 2018

        za období leden - červen 2019     600,- Kč     zaplaťte v roce 2019