Obsah

Preventivní aktivity

V měsíci září probíhala celá řada preventivních aktivit z programu HOP Hravě o prevenci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Nejprve to byl program Putování za zdravým jídlem, jehož cílem je správná výživa – pyramida správné výživy, hygiena výživy, sestavení vhodného denního jídelníčku, orientace ve zdravých a nezdravých potravinách. Žáci 6. Ročníků se vše učili zábavnou a herní formou. Sedmé ročníky měli preventivní program s názvem Alkohol a kouření – Mýty a pravdy cílem tohoto programu bylo uvědomění si rizik spojených s užíváním alkoholu a tabáku, podpora zdravého životního stylu. 7. C a osmáci absolvovali program s názvem Putování za zdravým pohybem, jehož cílem bylo zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybové dovednosti (obratnost, koordinace, dynamická síla), prevence pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity, prevence úrazů. První hodinu žáci soutěžili v týmech a druhou hodinu strávili v tělocvičně soutěžením. Hry byly zaměřené na pohybovou pyramidu, cviky pro správné držení těla, soutěž v pohybových dovednostech. Všechny programy se žákům velmi líbili a ocenili jejich hravost, kreativitu a možnost si zasoutěžit v týmech a dozvědět se nové informace z různých oblastí prevence.