Obsah

Krabice od bot

V rámci projektového dne- Mám radost, že můžu udělat radost- se třídy 6.C a 7.A zapojily do akce Krabice od bot. Připravili jsme několik krabic pro děti, které by jinak pod stromečkem nic nenašly.

Děkuji všem, kteří se zapojili: žákům obou tříd, kteří přinesli dárky a pomáhali krabice zabalit, kolegyním Zuzaně Hejcmanové a Věře Kiklhornové. A moc děkuji paní učitelce Haně Šimkové, která nám krabice odvezla na sběrné místo v Kadani.

Milada Mezníková