Obsah

Černobílý den

Žákovský parlament opět vyhlásil celoškolní soutěž o Nejbarevnější třídu.

Od školního roku 2018/2019 se jednou měsíčně schází zástupci jednotlivých tříd naší školy a řeší, co je ve škole trápí a těší. Zápisy ze zasedání je možné pročíst na našich internetových stránkách. Jednou z aktivit Žákovského parlamentu je vyhlašování Barevných dnů. Smyslem těchto dnů je posílit soudržnost tříd, posílit pocit sounáležitosti se školou a zpestřit si den a výuku. Zapojit se mohou všichni žáci a jejich třídní učitelky, společně sbírají body pro svou třídu a na konci školního roku bude vyhlášena třída, které se podařilo nasbírat nejvíce bodů, a tato třída dostane sladkou odměnu.

A jako první v tomto školním roce byl černobílý den a zde jsou fotografie: