Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro rodiče dětí - zaměstnance IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“), dětí a žáků ZŠ Chomutov, Hornická 4387

Typ: ostatní
Po ukončení nouzového stavu dne 11. 4. 2021 jsme povinni – my naše škola – zabezpečit péči pro děti 1. st. ZŠ našich rodičů – zaměstnanců IZS – OD 12. 4. 2021.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle z.
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pracovní dny – od 6 – 17h – péče ve ŠD – vstup bočním vchodem z ul. Husova (je opatřeno zvonkem).

Dohled nad žáky vykonává vychovatelka ŠD.

V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly
a připravují se na výuku. Pokud mají ve šk. družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Objednejte si je na www.strava.cz či u pí Flekové: flekova@7zscv.cz.

Děti prochází testováním – 2x týdně – pondělí – čtvrtek.

Vzhledem k nutnosti připravit organizaci a vše potřebné, žádám rodiče našich žáků
o informování ředitelky školy (
dudkova@7zscv.cz) o využití této služby. Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy


Vytvořeno: 7. 4. 2021
Poslední aktualizace: 7. 4. 2021 17:34
Autor: . .