Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Typ: ostatní
OD 30. 11. 2020 JE POVOLENA PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A 9. ROČNÍKŮ, ROTAČNĚ PREZENČNÍ VÝUKA CELÝCH TŘÍD 2. ST PO TÝDNECH.

Jsme povinni dodržovat, kromě protiepidemických nařízení (např. nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, větrání, vycházky + opatření PES pro oblast školství) homogenitu tříd a oddělení ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. z těchto důvodů nebude výuka cizích jazyků probíhat VE SKUPINÁCH, ale V CELÝCH TŘÍDÁCH. mÍSENÍ TŘÍD NENÍ MOŽNÉ ANI U VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ, A PROTO BUDE výuka všech volitelných předmětů probíhat v Úterý 6. vyučovací hodinu, 7. hodina odpaDÁ A KAŽDÉ TŘÍDĚ BUDE VYBRÁN JEDEN VOLITELNÝ PŘEDMĚT.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku – je nutné vhodné oblečení.

hokejovým třídám I. stupně a 8. b bude upraven rozvrh. informace předají třídní učitelky.

vzhledem k možnosti hybridní výuky (část žáků v karanténě, bez možnosti prezenční výuky a část žáků se vzdělává prezenčně) je upraven rozvrh online hodin pro třídy,  které budou pracovat nadále distančně, a to  od 30. 11. 2020, viz www.7zscv.cz.

OBĚDY BUDOU ORGANIZOVÁNY TAK, ABY SE NEMÍSILI ŽÁCI PŘI VÝDEJI OBĚDŮ.

vstup třetích osob (mimo děti, žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících Styk s dětmi, žáky.

Prosíme Vás, z důvodu zvládnutí všech těchto podmínek – viz Opatření „PES“, abyste nám pomohli a své děti přiváděli či posílali na čas srazu před školou, ne příliš brzy či pozdě, abychom zabránili mísení tříd – viz rozpis příchodu tříd ke škole.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Stravu pro žáky přihlašujte na www.strava.cz, e-mailem – flekova@7zscv.cz DO 27. 11. 2020.

 

VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ ŽÁKŮM V DIST. VÝUCE JE MOŽNÝ JEN V DOBĚ OD 14:00 – 14:15.

školní družina – prezenčně – za předpokladu dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě – Informace Vám předávají vychovatelky ŠD, v PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE VED. v. m. HOUDKOVOU – houdkova@7zscv.cz.

0. PT – Butašová

3. a – ŠIMÁČKOVÁ

1. A –   Jančíková

3. b – POSPÍŠILOVÁ

1. B –   Malotínová

4. a – MAŠKOVÁ

2. A -    Houdková

4. b – POKORNÁ

2. B –   Dvořáková

5. c - Jiravská

 

 

ROZPIS PŘÍCHODU PŘED ŠKOLU, ROZPIS ROTAČNÍHO STŘÍDÁNÍ TŘÍD ii. STUPNĚ zš

i.stupeň – žáky před školou vyzvedává třídní učitelka či asistentka

Ranní sraz před školou/
vstup do školy

7,25/7,30

7,30/7,35

7,35/7,40

7,40/7,45

A1

5. C

4. A

4. B

2. B

A2

5. A

3. B

2. A

1. A

A3

5. B

3. A

1. B

0. PT

 

           
             

II. STUPEŇ – 9. třídy prezenčně, ostatní třídy 2. st. rotační výuka (tzn. střídání
po týdnech)

30. 11. – 4. 12. 2020 – TŘÍDY 9. a, 9. b, 9. c, 8. A, 7. a, 7. b, 7. c

ŽÁKY PŘED ŠKOLOU VYZVEDÁVÁ VYUČUJÍCÍ 1. H.

Ranní sraz před školou/
vstup do školy

7,40/7,45

7,45/7,50

7,50/7,55

B1

9. A

-

9. C

B2

7. A

8. A

-

B3

9. B

7. B

7. C

 

7. 12. – 10. 12. 2020 - TŘÍDY 9. a, 9. b, 9. c, 8. B,  6. a, 6. b, 6. c

ŽÁKY PŘED ŠKOLOU VYZVEDÁVÁ VYUČUJÍCÍ 1. Hodiny

Ranní sraz před školou/
vstup do školy

7,40/7,45

7,45/7,50

7,50/7,55

B1

9. A 

 

6. A – 7,45

6. C – 7,50

9. C -  7,55

 

B2

6. B

8. B

-

B3

9. B

-

-

 

                                           

                                                                                         MGR. IVANA DUDKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY

 

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY PRO 1. STUPEŇ od 30.11. 2020

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY PRO 2. STUPEŇ od 30.11. 2020

priloha_844759931_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. (1).pdf (241.58 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 24. 11. 2020
Poslední aktualizace: 25. 11. 2020 15:44
Autor: Mgr. Alena Štěpánová